Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL21 (2)

Kartografické listy, 2013, 21 (2)

 

Obálka a ostatné strany

Cajthaml, J. (2013). Jak georeferencovat staré mapy? Kartografické listy, 21 (2), 3-10.  (česky)
abstrakt   

Kmeťková, R., Pechová, P. (2013). Digitalizácia katastrálnych máp Slovenskej republiky a tvorba ich metaúdajov. Kartografické listy, 21 (2), 11-23.
abstrakt   

Kusendová, D. (2013). Kartografické diela Jána Mateja Korabinského. Kartografické listy, 21 (2), 24-34.
abstrakt   

Talich, M., Soukup, L., Havrlant, J., Ambrožová, K., Böhm, O, Antoš, F. (2013). Nový postup georeferencování map III. vojenského mapování. Kartografické listy, 21 (2), 35-49.  (česky)
abstrakt   

Vališ, J., Straka, J. (2013). Nástroje na harmonizáciu geografických názvov. Kartografické listy, 21 (2), 50-59.
abstrakt   

Hamid, S. E. (2013). Zmeny zastavaných areálov v meste El Fasher: dôsledok konfliktu v sudánskom Darfúre. Kartografické listy, 21 (2), 60-69.  (anglicky)
abstrakt