Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL22 (1)

Kartografické listy, 2014, 22 (1)

 

Obálka a ostatné strany

Balážovič, Ľ. (2014). Všeobecné kartografické minimum a jeho postavenie v školskom systéme Slovenska. Kartografické listy, 22 (1), 3-11.
abstrakt   

Cajthaml, J., Seemann, P., Janata, T., Zimová, R. (2014). Akademický atlas českých dějin. Kartografické listy, 22 (1), 12-19.  (česky)
abstrakt   

Čerba, O. (2014). Představení bezbariérové mapy Západočeské univerzity. Kartografické listy, 22 (1), 20-28.  (česky)
abstrakt   

Kolejka, J. (2014). Konstrukce mapy přírodní krajiny v podmínkách nedostatku spolehlivých analytických podkladů. Kartografické listy, 22 (1), 29-42.  (česky)
abstrakt   

Petříček, G., Schmidt, T., Mičietová, E. (2014). Interaktívny mapový klient základnej bázy údajov pre geografický informačný systém s využitím údajov komplexného modelu reliéfu. Kartografické listy, 22 (1), 43-52.
abstrakt   

Rášová, A. (2014). Vplyv kvality digitálnych výškových modelov na analýzy viditeľnosti v geografických informačných systémoch. Kartografické listy, 22 (1), 53-59.
abstrakt