Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL23 (1)

Kartografické listy, 2015, 23 (1)

 

Obálka a ostatné strany

Feciskanin, R., Chudý, R., Benová, A., Harciníková, T., Iring, M., Kožuch, M., Moravčík, J., Pelech, V., Schmidt, T., Stanková, H., Vališ, J., Mičietová, E. (2015). Výkon mapového klienta a zobrazovacích služieb ZBGIS® . Kartografické listy, 23 (1), 3-20.
abstrakt   

Feranec, J., Soukup, T., Čižmár, J., Šafár, J., Kontra, P. (2015). Mapa krajinnej pokrývky Európy. Kartografické listy, 23 (1), 21-28.  (anglicky)
abstrakt   

Informácie

Kopecká, M. (2015). Súťaž Detská mapa sveta Barbary Petchenik na Slovensku. Kartografické listy, 23 (1), 29-36.
abstrakt   

Zeman, M. (2015). Spresnenie hraníc základných sídelných jednotiek na hranice parciel katastra nehnuteľností. Kartografické listy, 23 (1), 37-44.
abstrakt   

Faixová Chalachanová, J. (2015). Nekrológ za doc. Ing. Irenou Mitášovou, PhD. Kartografické listy, 23 (1), 45-49.
abstrakt