Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL24 (2)

Kartografické listy, 2016, 24 (2)

 

Obálka a ostatné strany

Dombiová, K. (2016). Zobrazovací katalóg Základnej bázy pre geografický informačný systém. Kartografické listy, 24 (2), 53-67.
abstrakt   

Krivá, Z. (2016). Základné princípy filtrácie radarových snímok Zeme. Kartografické listy, 24 (2), 68-80.
abstrakt   

Kusendová, D., Faith, O. (2016). Opis a porovnanie národných atlasov z územia Slovenska. Kartografické listy, 24 (2), 81-96.
abstrakt   

Šafárová, V., Miklušová, E., Porubčanová, D. (2016). Rozširovanie obsahu ZBGIS® o názvy z katastrálnych máp a názvy z lesníckych máp. Kartografické listy, 24 (2), 97-102.
abstrakt   

Zápotocký, M., Koreň, M. (2016). Webová aplikácia pre sprístupnenie digitálnych máp Vysokoškolského lesníckeho podniku. Kartografické listy, 24 (2), 103-111.
abstrakt   

Informácie

Fencík, R. (2016). Kartografická konferencia 2016, Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi. Kartografické listy, 24 (2), 112-115.
abstrakt