Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL27 (1)

Kartografické listy, 2019, 27 (1)

 

Obálka a ostatné strany

Aleksić, M., Faixová Chalachanová, J. (2019). Webová aplikácia na poskytovanie dát o komasácii územia na báze prostredia open-source. Kartografické listy, 27 (1), 3-13.
abstrakt   

Piňos, J. (2019). Současné trendy využívání vážných her a videoher v oboru urbánního plánování. Kartografické listy, 27 (1), 14-24.  (anglicky)
abstrakt   

Szatmári, D., Kopecká, M., Feranec, J. (2019). Verifikácia a kvalitatívne hodnotenie vrstiev Urban Atlas na území Slovenska. Kartografické listy, 27 (1), 25-33.
abstrakt   

Informácie

Fencík, R. (2019). Fórum mladých geoinformatikov 2019. Kartografické listy, 27 (1), 34-36.
abstrakt