Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL30 (2)

Kartografické listy, 2022, 30 (2)

 

Obálka a ostatné strany

Kyseľ, P., Hudecová, Ľ. (2022). Výmera nehnuteľnosti a určitosť právnych úkonov. Kartografické listy, 30 (2), 63-77.
abstrakt   

Informácie

Kusendová, D. (2022). 30 rokov vydávania Kartografických listov. Kartografické listy, 30 (2), 78-84.
abstrakt   

Kožuch, M. (2022). GeoKARTO 2022. Kartografické listy, 30 (2), 85-90.
abstrakt