Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL20 (1)

Kartografické listy, 2012, 20 (1)

 

Obálka a ostatné strany

Bačík, V. (2012). Možnosti využitia vektorových formátov SVG a KML pri vizualizácii cenzových dát. Kartografické listy, 20 (1), 5-17.
abstrakt   

Hofierka, J. (2012). Geopriestorové internetové technológie na komunikáciu geografickej informácie. Kartografické listy, 20 (1), 18-27.
abstrakt   

Jakubík, J. (2012). Vývoj vojenskej kartografie na území Slovenska. Kartografické listy, 20 (1), 28-38.
abstrakt   

Schmidt, T. (2012). Využitie geografických informačných systémov pri návrhoch urbanistickej štúdie. Kartografické listy, 20 (1), 39-46.
abstrakt   

Szatmári, D., Vajsáblová, M. (2012). Rozšírenie zobrazovacích rovníc Mercatorovho transverzálneho valcového zobrazenia. Kartografické listy, 20 (1), 47-54.
abstrakt   

Zeman, M. (2012). Staré mapové diela na Slovensku a ich publikovanie na internete. Kartografické listy, 20 (1), 55-61.
abstrakt   

Informácie

Benová, A. (2012). Publikované články v Kartografických listoch ročník 1-19. Kartografické listy, 20 (1), 62-70.
abstrakt   

Bláha, J. D. (2012). Kartografické listy ve vesnici Yawan na Papui-Nové Guineji. Kartografické listy, 20 (1), 71.  (česky)
abstrakt