Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL21 (1)

Kartografické listy, 2013, 21 (1)

 

Obálka a ostatné strany

Andělová, P. (2013). Vývoj kartografických znakových sad státního civilního mapového díla. Kartografické listy, 21 (1), 3-17.  (česky)
abstrakt   

Janata, T., Matoušek, V., Zimová, R. (2013). Historicko-kartografický výzkum bojišť třicetileté války: rytina obléhání Plzně v roce 1618. Kartografické listy, 21 (1), 18-26.  (česky)
abstrakt   

Nižňanský, B. (2013). Syntaktická analýza tematických atlasov. Kartografické listy, 21 (1), 27-34.
abstrakt   

Petrovič, F., Hurbánek, P. (2013). Mapovanie a hodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry v katastrálnom území Skalice podľa starých máp. Kartografické listy, 21 (1), 35-46.
abstrakt   

Stanková, H., Šošovičková, L. (2013). Modelovanie a predikcia zmien krajiny s využitím údajov CORINE Land Cover na príklade územia zo severovýchodného Slovenska. Kartografické listy, 21 (1), 47-59.
abstrakt   

Tuček, J., Kardoš, M., Koreň, M., Smreček, R. (2013). Lesné cesty ako objekt lesníckeho tematického mapovania a súčasť informačných systémov. Kartografické listy, 21 (1), 60-72.
abstrakt