Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL22 (2)

Kartografické listy, 2014, 22 (2)

 

Obálka a ostatné strany

Bakó, G., Fülöp, G., Szabó, B. (2014). Detekcia drevného prírastku pomocou analýzy snímok družice Landsat za účelom identifikácie invazívnych stromových druhov. Kartografické listy, 22 (2), 63-71.  (anglicky)
abstrakt   

Bláha, J. D. (2014). Rozumíme mapám? Pojetí kartografie skotského kartografa J. S. Keatese a jeho využitelnost v kartografické tvorbě. Kartografické listy, 22 (2), 72-80.  (česky)
abstrakt   

Daňová, K. (2014). Experimentálne overenie možnosti použitia lidarových dát zo zalesnených oblastí v archeológii. Kartografické listy, 22 (2), 81-89.
abstrakt   

Józsa, E., Kalmár, P. (2014). Hodnotenie použiteľnosti digitálneho výškového modelu EU-DEM pre klasifikáciu geomorfologických foriem prostredníctvom geomorfónov: prípadová štúdia východnej časti pohoria Mecsek. Kartografické listy, 22 (2), 90-101.  (anglicky)
abstrakt   

Kopecká, M., Feranec, J., Oťheľ, J., Rosina, K. (2014). Využitie vybraných databáz pri hodnotení dynamiky zástavby. Kartografické listy, 22 (2), 102-109.
abstrakt   

Informácie

Mičietová, E. (2014). Zdravica Katedry kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme pri príležitosti životného jubilea prof. RNDr. Jozefa Krcha, DrSc. Kartografické listy, 22 (2), 110-116.
abstrakt   

Benová, A. (2014). Prehľad publikovaných prác prof. RNDr. Jozefa Krcha, DrSc. Kartografické listy, 22 (2), 117-121.
abstrakt   

Kusendová, D. (2014). Aktivity v kartografii 2014. Kartografické listy, 22 (2), 122-125.
abstrakt