Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL25 (1)

Kartografické listy, 2017, 25 (1)

 

Obálka a ostatné strany

Drozda, J., Steinová, Š., Paulus, F. (2017). (Ne)zapomenuté mapy. Kartografické listy, 25 (1), 3-11.  (česky)
abstrakt   

Ďuračiová, R., Jakócsová, V., Verešová, S. (2017). Aktualizácia a tvorba navigačnej mapy v softvérovom prostredí Map Creator. Kartografické listy, 25 (1), 12-21.
abstrakt   

Hudecová, Ľ. (2017). Geometrické plány – historický prehľad. Kartografické listy, 25 (1), 22-36.
abstrakt   

Kardoš, M., Tuček, J., Slatkovská, Z., Tomaštík, J. (2017). Historická ortofotomapa Slovenska – analýza polohovej presnosti a jej aplikácie pri identifikácii parciel. Kartografické listy, 25 (1), 37-47.
abstrakt   

Pišút, P., Procházka, J. (2017). Váh pri Váhovciach a Šoporni na pláne J. N. Vizera: príspevok k poznaniu geomorfologických účinkov katastrofálnej povodne z roku 1813. Kartografické listy, 25 (1), 48-62.
abstrakt