Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL26 (1)

Kartografické listy, 2018, 26 (1)

 

Obálka a ostatné strany

Dobešová, Z., Piňos, J. (2018). Automatická tvorba kartodiagramu věkové pyramidy. Kartografické listy, 26 (1), 3-9.  (česky)
abstrakt   

Rášová, A. (2018). Modelovanie vegetácie v 2,5 analýzach viditeľnosti. Kartografické listy, 26 (1), 10-20.  (anglicky)
abstrakt   

Zápotocký, M., Koreň, M. (2018). Implementácia webového portálu GIS pre podporu participácie v lesníckom výskume. Kartografické listy, 26 (1), 21-30.
abstrakt   

Informácie

Kožuch, M., Benová, A., Krcho, J., Bobáľová, H. (2018). Životné jubileum doc. Ing. Jozefa Čerňanského, CSc. Kartografické listy, 26 (1), 31-36.
abstrakt   

Benová, A. (2018). Prehľad publikovaných prác doc. Ing. Jozefa Čerňanského, CSc. Kartografické listy, 26 (1), 37-43.
abstrakt