Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL28 (2)

Kartografické listy, 2020, 28 (2)

 

Obálka a ostatné strany

Fencík, R., Havrlant, J., Talich, M., Zeman, M. (2020). Transformácia topografických sekcií tretieho vojenského mapovania územia Slovenska. Kartografické listy, 28 (2), 35-52.
abstrakt   

Koníček, J. (2020). Identifikácia vývoja, zmien a trendov vo svetovej kartografii s využitím metód počítačovej lingvistiky a vizuálnej analýzy. Kartografické listy, 28 (2), 53-68.  (anglicky)
abstrakt   

Informácie

Kusendová, D., Kaňuk, J. (2020). GeoKARTO 2020. Kartografické listy, 28 (2), 69-73.
abstrakt