Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL20 (2)

Kartografické listy, 2012, 20 (2)

 

Obálka a ostatné strany

Benová, A., Kožuch, M. (2012). Kompozičná syntax na vybraných starých mapách obce Senec. Kartografické listy, 20 (2), 3-15.
abstrakt   

Hudecová, Ľ. (2012). Nový obsah a presnosť katastrálnych máp. Kartografické listy, 20 (2), 16-24.
abstrakt   

Karell, L., Lieskovský, T., Ďuračiová, R. (2012). Validácia archeologických predikčných modelov vytvorených pomocou fuzzy množín v prostredí GIS. Kartografické listy, 20 (2), 25-35.
abstrakt   

Kročková, K. (2012). Základné princípy a operácie harmonizácie priestorových dát. Kartografické listy, 20 (2), 36-43.
abstrakt   

Poláková, H., Hrnčárová, P., Loviška, Z. (2012). Hraničné dokumentárne diela. Kartografické listy, 20 (2), 44-55.
abstrakt   

Rosina, K., Hurbánek, P. (2012). Iteratívna metóda dazymetrického mapovania hustoty zaľudnenia na báze európskych služieb pre monitoring krajiny. Kartografické listy, 20 (2), 56-65.
abstrakt   

Schmidt, T., Mičietová, E. (2012). Hodnotenie kvality digitálnych výškových modelov generovaných zo ZM 1:50 000. Kartografické listy, 20 (2), 66-76.
abstrakt