Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL30 (1)

Kartografické listy, 2022, 30 (1)

 

Obálka a ostatné strany

Ábrahámová, A., Vajsáblová, M., Macák, M. (2022). Modifikácia skreslení v kužeľovom kartografickom zobrazení Slovenska pomocou Laplaceovej rovnice riešenej metódou konečných prvkov. Kartografické listy, 30 (1), 3-20.  (anglicky)
abstrakt   

Pregi, L., Novotný, L., Gábor, Š. (2022). Vizualizácia priestorových procesov pomocou online mapovej aplikácie Flowmap.blue. Kartografické listy, 30 (1), 21-38.
abstrakt   

Žejdlík, J., Vondráková, A. (2022). Tvorba tematického atlasu Olomouckého kraje v infografickém provedení. Kartografické listy, 30 (1), 39-56.  (česky)
abstrakt   

Informácie

Kusendová, D., Vajsáblová, M. (2022). Matematické základy kartografie. Kartografické listy, 30 (1), 57-59.
abstrakt