Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL5

Kartografické listy, 1997, 5

 

Obálka a ostatné strany

Miklošík, F., Rybanský, M. (1997). Zákonité změny aktuálnosti obsahu topografických map. Kartografické listy, 5, 5-12.  (anglicky)
abstrakt   

Pravda, J. (1997). Dve interpretácie redigovania mapy. Kartografické listy, 5, 13-22.
abstrakt   

Konečný, M., Švancara, J. (1997). (A)percepce map vybranými skupinami populace. Kartografické listy, 5, 23-28.  (česky)
abstrakt   

Nižňanský, B. (1997). Mapa ako zdroj informácie. Kartografické listy, 5, 29-40.
abstrakt   

Čapek, R. (1997). Globální strední zkreslení v mapách světa. Kartografické listy, 5, 41-46.  (česky)
abstrakt   

Mojzeš, M. (1997). Transformácia súradnicových systémov multiregresnou analýzou. Kartografické listy, 5, 47-54.
abstrakt   

Maršík, Z. (1997). Digitalní ortofoto - teoretické principy. Kartografické listy, 5, 55-58.  (česky)
abstrakt   

Marko, F., Ragalová, M. (1997). Tvorba grafickej bázy údajov digitálnou fotogrametriou. Kartografické listy, 5, 59-64.
abstrakt   

Sukup, K. (1997). Využití fotogrametrie pro sběr dat. Kartografické listy, 5, 65-70.  (česky)
abstrakt   

Zimová, R. (1997). K možnostem uplatnění prostorové lokalizovaných informací ve státním informačním systému ČR. Kartografické listy, 5, 71-74.  (česky)
abstrakt   

Hájek, A., Hájek, M. (1997). Tvorba a obnova máp kartografickým softvérom RASCON. Kartografické listy, 5, 75-80.
abstrakt   

Husár, K. (1997). Priestorové vzťahy medzi areálmi. Kartografické listy, 5, 81-90.
abstrakt   

Kaňok, J. (1997). Tvorba atlasů malých oblastí technológií GIS. Kartografické listy, 5, 91-98.  (česky)
abstrakt   

Šurina, B., Juráni, B. (1997). Mapovanie pôd a pôdne mapy na Slovensku. Kartografické listy, 5, 99-104.
abstrakt   

Shehu, A. (1997). Kartografické aktivity v Albánsku. Kartografické listy, 5, 105-114.
abstrakt   

Študentské práce

Elgr, R. (1997). Charakteristiky vybraných počítačových technológií pre potreby spracovania obrazových záznamov. Kartografické listy, 5, 115-120.
abstrakt   

Informácie

Eliáš, Š. (1997). Mapová zbierka v Štátnom oblastnom archíve v Košiciach. Kartografické listy, 5, 121-122.
abstrakt   

Vlček, J. (1997). Katastrálny ústav v Žiline a jeho úlohy. Kartografické listy, 5, 123-124.
abstrakt   

Ďungel, K. (1997). Stredné odborné vzdelávanie v odbore geodézia, kartografia a kataster. Kartografické listy, 5, 125-126.
abstrakt