Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL13

Kartografické listy, 2005, 13

ISBN 80-89060-07-2

 

Obálka a ostatné strany

Bělka, L. (2005). Využití stereoskopického pozorování pro geomorfologické mapování. Kartografické listy, 13, 5-13.  (česky)
abstrakt   

Bláha, J. D. (2005). Hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti. Kartografické listy, 13, 14-24.  (česky)
abstrakt   

Brůna, V., Křováková, K. (2005). Interpretace map stabilního katastru pro potřeby krajinné ekologie. Kartografické listy, 13, 25-33.  (česky)
abstrakt   

Cebecauerová, M., Cebecauer, T. (2005). Špecifické vizualizácie zmien krajinnej pokrývky ako nástroj poznávania krajiny. Kartografické listy, 13, 34-42.
abstrakt   

Friedmannová, L., Konečný, M., Staněk, K. (2005). Tvorba otevřeného regionálního atlasu. Kartografické listy, 13, 43-52.  (česky)
abstrakt   

Hudecová, Ľ. (2005). Komunikačné rozhrania katastra nehnuteľností. Kartografické listy, 13, 53-60.
abstrakt   

Ivánová, I. (2005). Štandardizácia geografických informácií. Kartografické listy, 13, 61-69.  (anglicky)
abstrakt   

Kozáková, M. (2005). Současné proměny atlasové kartografie. Kartografické listy, 13, 70-76.  (česky)
abstrakt   

Kusendová, D. (2005). Projekt atlasu katolíckej cirkvi na Slovensku. Kartografické listy, 13, 77-82.
abstrakt   

Machajdíková, E., Ragačová, J. (2005). Slovensko na mapách v 16. - 20. storočí. Kartografické listy, 13, 83-91.
abstrakt   

Pešťák, J., Zimová, R. (2005). Polohová přesnost objektů na mapách prvního a druhého vojenského mapování. Kartografické listy, 13, 92-100.  (česky)
abstrakt   

Pravda, J., Feranec, J. (2005). Ukážky mapovej prezentácie dátových vrstiev CORINE Land Cover Slovenska. Kartografické listy, 13, 101-110.
abstrakt   

Soukup, P., Votoček, M. (2005). Automatické umísťování popisů plošných elementů mapy. Kartografické listy, 13, 111-117.  (česky)
abstrakt   

Váňa, P. (2005). Analýza metod tvorby a využití map v síti Internet. Kartografické listy, 13, 118-126.  (česky)
abstrakt