Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL23 (2)

Kartografické listy, 2015, 23 (2)

 

Obálka a ostatné strany

Filo, B., Kuťková, M. (2015). Morfometrická analýza územia Tribeč a Pohronský Inovec. Kartografické listy, 23 (2), 53-73.
abstrakt   

Rybár, M., Bačík, V. (2015). Príklady využitia JavaScript knižníc v oblasti tvorby tematických máp na internete. Kartografické listy, 23 (2), 74-91.
abstrakt   

Informácie

Zeman, M., Kusendová, D. (2015). Skenovanie starých máp. Kartografické listy, 23 (2), 92-96.
abstrakt   

Fencík, R. (2015). Jubilant doc. Ing. Milan Hájek, PhD. Kartografické listy, 23 (2), 97-104.
abstrakt