Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL24 (1)

Kartografické listy, 2016, 24 (1)

 

Obálka a ostatné strany

Blišťan, P., Kovanič, Ľ., Palková, J., Zelizňaková, V. (2016). Overenie použiteľnosti nízkonákladovej fotogrametrie UAV v kontexte banskomeračskej legislatívy Slovenskej republiky. Kartografické listy, 24 (1), 3-11.
abstrakt   

Hudecová, Ľ., Geisse, R., Vardžáková, M., Turan, P. (2016). Výpočet miery fragmentácie pôdy. Kartografické listy, 24 (1), 12-22.
abstrakt   

Špánik, P., Gerhátová, Ľ., Janák, J. (2016). Vizualizácia výsledkov geodetických meraní s použitím programového balíka Generic Mapping Tools. Kartografické listy, 24 (1), 23-34.
abstrakt   

Trhan, O., Fraštia, M., Marčiš, M. (2016). Tvorba priestorových modelov budov z dát získaných pomocou fotogrametrie UAV. Kartografické listy, 24 (1), 35-45.
abstrakt   

Informácie

Antalík, M., Káčer, Š. (2016). História a súčasnosť publikovania geologických máp. Kartografické listy, 24 (1), 46-49.
abstrakt