Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL26 (2)

Kartografické listy, 2018, 26 (2)

 

Obálka a ostatné strany

Chrást, J. (2018). Koincidence malé a velké Fabriciovy mapy Moravy. Kartografické listy, 26 (2), 47-62.  (česky)
abstrakt   

Nosko, R., Maliariková, M., Fencík, R., Szolgay, J. (2018). Porovnanie metód zberu priestorových dát pre účely zamerania výmoľa v lokalite Turá Lúka. Kartografické listy, 26 (2), 63-75.
abstrakt   

Paluba, D., Štych, P., Laštovička, J. (2018). Hodnotenie metód a dát DPZ pre účely klasifikácie krajinnej pokrývky na príklade bývalých vojenských obvodov Brdy a Ralsko. Kartografické listy, 26 (2), 76-90.
abstrakt   

Informácie

Kusendová, D. (2018). GeoKARTO 2018. Kartografické listy, 26 (2), 91-94.
abstrakt