Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Geomorfometria a kvantitatívna geomorfológia

 

Údaje pre planimetre:

  • Planimeter 1: nameranú hodnotu vynásobte číslom 24 000
  • Planimeter 2: nameranú hodnotu vynásobte číslom 25 000
  • dostanete potom hodnotu v m2 v mierke 1:50 000

 

Zadanie práce pre šk.rok 2021/2022

Info ku písomke