katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mgr. Tatiana Harciníková

harcinikova1@uniba.sk

+421-2-60296 243

G-23

po dohode e-mailom
rozvrh

Mgr. Vladimír Pelech

pelech2@uniba.sk

+421-2-60296 243

G-23

dohodou
rozvrh

Optimalizácia polohy kartografického pólu a problematika využitia GIS v oblasti environmentálneho zdravia; výuka predmetov: Modelovanie DTM v GIS, Úvod do GIS (cvičenia), Použitie počítačov 1

Mgr. Jozef Fábry

fabry24@uniba.sk

+421-2-60296 243

G-23

dohodou

Tvorba mapových aplikácii a webové programovanie; spracovanie a vizualizácia 3D údajov z terestrického skenovania.