Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mgr. Filip Moravčík

moravcik48@uniba.sk

+421-2-60296 396

G-14

po dohode e-mailom

zmeny krajinnej pokrývky, 3D terestrické skenovanie, historické mapy, historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny

Mgr. Jozef Fábry

fabry24@uniba.sk

+421-2-9014 2099

G-23

https://gis.fns.uniba.sk/fabry/

dohodou

Tvorba mapových aplikácii a webové programovanie; spracovanie a vizualizácia 3D údajov z terestrického skenovania.