Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Zoznam študentov magisterského štúdia

1. ročník štúdia

Lucia Belčáková

Dávid Budinský

Martin Ferčík

Marián Haluška

Matúš Ištoňa

Jakub Krivý

Simona Maťašová

Vladimír Škerenčák

Adam Šolc

Michaela Trebichavská

2. ročník štúdia

Michal Greschner

Miroslava Hudžíková

Daniela Kreibiková

Zoznam študentov bakalárského štúdia

1. ročník štúdia

Adrián Bango

2. ročník štúdia

Alexandra Guťanová

Igor Marko

Patrik Marsal

Juraj Pančík

Kristína Reľovská