Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

GPS – Globálne polohové systémy

Harmonogram výuky:

DátumMiestnosťČasTéma
1.3.2021MS Teams13:10-14:40 GNSS a Smartfón - Možnosti
Technologické predpoklady: smartfón (SMF).
Cieľ: Zistite, akú polohovú chybu garantujú asistované GNSS mobilného providera. Ak nezistíte uvádzajte 10-15 m. Identifikujte operačný systém SMF aj verziu.
Vyhľadajte free mobilnú aplikáciu (FMA) pre zber údajov GNSS - formáty NMEA, GPX, TXT, XML pre platformu Vášho operačného systému SMF. Nainštalujte nástroj na SMF.
Identifikujte 30 bodov na vrstve ZBGIS, ktoré budete mapovať pomocou FMA. Odčítajte súradnice S-JTSK bodov s presnosťou na metre a uložte hodnoty súradníc do tabuľky – výber z areálu max 500 x 500 m.
8.3.2021MS Teams13:10-14:40Prednáška 1 - Úvod do GNSS
15.3.2021MS Teams13:10-14:40Plánovanie merania GNSS (Trimble GNSS Planning Online, Transformácia súradníc (Geoportál ÚGKK SK)
Naplánujte merania – dva termíny s odlišným PDOP. Plánovačom v mobile alebo iným.
Vykonajte dve merania na rovnakých 30 bodoch pre odlišné PDOP.
Stiahnite merania z SMF a uložte ich do tabuľky.
Pomocou transformačnej služby na geoportáli priraďte meraniam 1 a 2 S-JTSK súradnice a zapíšte do tabuľky.
22.3.2021MS Teams13:10-14:40Popisná štatistika, testovanie hypotéz
Vypočítajte polohovú chybu pre meranie 1 a meranie 2 ku každému bodu.
Vyhodnoťte polohovú chybu merania 1 a merania 2 pomocou týchto ukazovateľov RMSE, intervalový odhad pre úroveň spoľahlivosti 95 percent pre každé meranie, testovanie hypotéz pre Ho =10 m , Ho je väčšie ako 15 m, Ho je menšie ako 10 m pre alfa =0.05
Zobrazte mapované body - meranie 1 a meranie 2 na Google Earth.
29.3.2021MS Teams13:10-14:40Prednáška 2 - Údaje, prijímače a merania
12.4.2021MS Teams13:10-14:40Prednáška 3 - Merania pomocou Trimble JUNO a Trimble GEO7X
blokovo prezenčneOkolie PriF UKpo dohodePráca s prijímačmi Trimble JUNO a Trimble GEO7X, základné nastavenia
blokovo prezenčneOkolie PriF UKpo dohodePráca s prijímačmi Trimble JUNO a Trimble GEO7X, merania s online digitálnymi korekciami a bez digitálnych korekcií
blokovo prezenčnePriF UKpo dohodePráca so softvérom Pathfinder Office, digitálne korekcie metódou postprocessingu