Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Metódy tvorby komplexného digitálneho modelu priestorovej štruktúry v GIS

Zadania

Zadanie 1

Ukážkové predpisy funkcie dvoch premenných (polynómy 4. rádu):

Tvar funkcie je ΣiΣj aij xi yj, i,j=0,1,2,3,4

Zápis Koeficientov aij

a44a43a42a41a40
a34a33a32a31a30
a24a23a22a21a20
a14a13a12a11a10
a04a03a02a01a00

koeficienty 1

-1.9*e-20-3*e-177*e-151.3*e-11-7*e-10
1*e-17-8*e-15-3*e-122*e-090
-1.5*e-146*e-124*e-09-3.5*e-06-0.0001
02*e-090-0.00050.1
2*e-095*e-07-0.0007-0.05200

koeficienty 2

5*e-202*e-185*e-152*e-12-3*e-09
3*e-18-1*e-155*e-130-2*e-07
-5*e-152*e-12-4*e-09-1*e-060.0007
01*e-09-5*e-07-0.00020.1
1.5*e-09-3*e-07-0.00050.1250

koeficienty 3

-6.5*e-207*e-18-6*e-1501.8*e-09
-1*e-18-1*e-15-5*e-132*e-094*e-07
8*e-15-4*e-126.5*e-092*e-07-0.0007
1*e-121*e-09-6*e-07-0.0007-0.01
1.3*e-095*e-07-0.0008-0.04200

koeficienty 4

1*e-1908*e-155*e-13-5*e-09
0-8*e-1506*e-100
-5*e-150-1*e-082*e-070.0018
0-4*e-1000.00050.05
-2.5*e-095*e-070.001-0.15300