katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

PRO 2 Programovanie geoweb aplikácií 2

Zadanie 2019

Vytvorte mapovú aplikáciu. Mapa má zobrazovať podkladovú vrstvu tvorenú mapovými dlaždicami, ktorej priehľadnosť sa dá meniť ovládacím prvkom pod mapou. Aplikácia má umožňovať kresliť polygón. Po dokončení kreslenia polygónu sa vypíše počet jeho vertexov.

Obsah

 1. Štruktúra webovej mapovej aplikácie
 2. Objektovo orientované programovanie v javascripte
 3. Knižnica OpenLayers
 4. Štruktúra knižnice, API dokumentácia
 5. Základné objekty OpenLayers
 6. Ovládacie prvky
 7. Rastrové vrstvy
 8. Vektorové vrstvy
 9. Ovládanie udalostí
 10. Prispôsobenie aplikácie
 11. Produkčný režim

geojson example