Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mapový jazyk

 

Zadanie

V mapovom editore https://maputnik.github.io/editor/ upravte predvolený štýl a nastavte:

  • 1. Zobrazenie železnice šedou farbou, zobrazenie od zoomu 9, s narastajúcou šírkou línie po priblížení, od zoomu 16 znak ako na ZM10
  • 2. Zobrazenie kópie budov s posunutou geometriou (vpravo dole) a štýlom evokujúcim tieň; zobrazenie kópie vodných plôch s posunutou geometriou (vľavo hore) a štýlom evokujúcim vhĺbený tvar
  • 3. Zobrazenie ciest s ohraničenou líniou šedou farbou; zobrazenie kópie ciest a štýlom evokujúcim tieň (tieň vystupuje len na bokoch línie, nie na konci)
  • 4. Zobrazenie ciest všetkých kategórií s postupným zobrazovaním pre príslušné zoomy (zmena priehľadnosti)

Upravený štýl exportujte (formát JSON) a pošlite emailom Mgr. Feciskaninovi, Ph.D.