katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Zadania

  1. Program načítava súradnice bodov z klávesnice, kým nejaké prichádzajú, vždy načítajte naraz dve hodnoty (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka). Nezmyselné hodnoty (napr. 100 100) nezaradí a upozorní na to používateľa, no pokračuje v načítavaní. Po skončení vstupu si používateľ vyberie, či sa majú body zoradiť najprv podľa šírky a potom podľa dĺžky, alebo naopak, a či majú hodnoty rásť, alebo klesať - to musí byť nastaviteľné samostatne pre dĺžku a šírku. Na konci program vypíše body v stanovenom poradí.
  2. Program načíta zo štandardného vstupu nomenklatúru mapy v Gauss-Krügerovom zobrazení, vypíše mierku mapy a vypíše hraničné súradnice mapového listu. V prípade chybného vstupu vypíšte chybovú hlášku a ukončite program.
  3. Program načíta zo štandardného vstupu nomenklatúru mapy v Gauss-Krügerovom zobrazení, vypíše mierku mapy a Všetky susedné mapové listy v danej mierke. V prípade chybného vstupu vypíšte chybovú hlášku a ukončite program.

Horné indexy

⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹