Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Tematická a historická kartografia (ZIK a ZEP)

 

Termíny:

 

Písomný test - riadny termín - pondelok 06.12.2021 o 09:50 v B1-435

 

Zadanie pre školský rok 2021/2022:

Zoznam obcí

Zadanie - mapy