katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Tematická a historická kartografia (ZIK a ZEP)

 

Termíny:

Orientačné dátumy priebežného odovzdávania máp:

  • 1. mapa – do 22.10.2018
  • 2. mapa – do 5.11.2018
  • 3. mapa – do 12.11.2018
  • 4. mapa – do 26.11.2018
  • 5. mapa – do 10.12.2018

Termín odovzdania všetkých máp je v pondelok 10.12.2018 v B1-435 alebo do piatku 14.12.2018 do 12:00 v G-21
u Mgr. A.Benovej, PhD.

 

Písomný test - riadny termín - pondelok 17.12.2018 o 09:50 v B1-435

výsledok písomného testu - riadny termín

 

Zadanie pre školský rok 2018/2019:

Zoznam obcí

Zadanie - mapy