Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Tematická a historická kartografia (ZIK a ZEP)

 

Termíny:

Dátumy priebežného odovzdávania máp:

  • 1. mapa – do 12.10.2020
  • 2. mapa – do 26.10.2020
  • 3. mapa – do 09.11.2020
  • 4. mapa – do 23.11.2020
  • 5. mapa – do 07.12.2020

Termín odovzdania všetkých máp je v pondelok 07.12.2020 v B1-435.

 

Písomný test - riadny termín - pondelok 14.12.2020 o 09:50 v B1-435

 

Zadanie pre školský rok 2020/2021:

Zoznam obcí

Zadanie - mapy