Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL14

Kartografické listy, 2006, 14

ISBN 80-89060-08-0

 

Obálka a ostatné strany

Bláha, J. D. (2006). Paradox inovace v kartografii z pohledu estetiky. Kartografické listy, 14, 5-15.  (česky)
abstrakt   

Fencík, R., Urbina Velasco, J. (2006). Použitie priestorových dát v archeologickom výskume. Kartografické listy, 14, 16-22.  (anglicky)
abstrakt   

Feranec, J., Husár, K., Pravda, J., Beták, J. (2006). Mapové vyjadrenie zmien krajinnej pokrývky Slovenska na úrovni vybraných okresov. Kartografické listy, 14, 23-32.
abstrakt   

Gerhátová, Ľ., Hefty, J. (2006). Pripravovaný navigačný systém Galileo. Kartografické listy, 14, 33-40.
abstrakt   

Husár, K. (2006). Kartografické vyjadrenie krajinnej štruktúry na príklade okresu Skalica. Kartografické listy, 14, 41-48.
abstrakt   

Hutár, V. (2006). Pôdne parametre a ich priestorová variabilita, tvorba pedotematických máp v semidetailnej mierke. Kartografické listy, 14, 49-56.
abstrakt   

Mičietová, E., Čulen, O. (2006). Geografická databáza a modelovanie komplexných priestorových štruktúr georeliéfu a topografických prvkov. Kartografické listy, 14, 57-66.
abstrakt   

Mičietová, E., Šimonovič, P. (2006). Distribúcia a integrácia geografických informačných zdrojov. Kartografické listy, 14, 67-76.
abstrakt   

Mitáš, O., Mitášová, H. (2006). Model pre úlohu kartografie pri riadení zážitkov návštevníkov parku. Kartografické listy, 14, 77-86.  (anglicky)
abstrakt   

Nižňanský, B. (2006). Význam mapového znaku. Kartografické listy, 14, 87-91.
abstrakt   

Pravda, J. (2006). Klasifikácia metód mapového vyjadrovania. Kartografické listy, 14, 92-99.
abstrakt   

Šeděnková, M., Horák, J., Juřikovská, L. (2006). Simulační přístup k hodnocení dopravní dostupnosti na příkladu dojížďky do zaměstnání. Kartografické listy, 14, 100-107.  (česky)
abstrakt   

Vázquez, S. G., Ivánová, I. (2006). Zber priestorových dát pre potreby archeológie. Kartografické listy, 14, 108-115.  (česky)
abstrakt   

Študentské práce

Lieskovský, T. (2006). Priestorové analýzy prehistorických objektov. Kartografické listy, 14, 116-120.
abstrakt   

Majo, J. (2006). Etnická štruktúra obyvateľstva a demovalentné kartogramy. Kartografické listy, 14, 121-126.
abstrakt