Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL19

Kartografické listy, 2011, 19

ISBN 978-80-89060-18-4

 

Obálka a ostatné strany

Bláha, J. D., Soukup, M., Balcerová, M. (2011). Mentální mapy obyvatel vesnice Yawan v interdisciplinární perspektivě. Kartografické listy, 19, 5-19.  (česky)
abstrakt   

Čada, V. (2011). Kartometrická analýza a lokalizace rukopisných Müllerových map krajů Čech pro jejich publikování na mapovém portálu. Kartografické listy, 19, 20-30.  (česky)
abstrakt   

Čerba, O. (2011). Analýza definic pojmu „mapa“. Kartografické listy, 19, 31-37.  (česky)
abstrakt   

Drápela, M. V., Březinová, Š., Tajovská, K. (2011). Návrh tvorby mapových znaků pro krizové řízení – scénář povodeň. Kartografické listy, 19, 38-45.  (česky)
abstrakt   

Feciskanin, R. (2011). Metódy zjednodušovania modelov plôch pri modelovaní georeliéfu nepravidelnou trojuholníkovou sieťou. Kartografické listy, 19, 46-54.
abstrakt   

Fencík, R., Kapronczaiová, Z. (2011). Vizualizácia reliéfu na topografických mapách. Kartografické listy, 19, 55-60.
abstrakt   

Gallay, M., Lloyd, C., McKinley, J., Barry, L. (2011). Porovnanie vertikálnej presnosti digitálnych modelov georeliéfu z údajov získaných moderným pozemným meraním a leteckým laserovým skenovaním. Kartografické listy, 19, 61-71.
abstrakt   

Kožuch, M. (2011). Digitálne letecké kamery – významný pokrok v kvalite fotogrametrických výstupov. Kartografické listy, 19, 72-79.
abstrakt   

Králiková, M., Szebényiová, A. (2011). Čo sa skrýva za tematickými mapami cestnej siete Slovenskej republiky? Kartografické listy, 19, 80-87.
abstrakt   

Kubíček, P. (2011). Možnosti testování kartografické vizualizace polohové nejistoty. Kartografické listy, 19, 88-96.  (česky)
abstrakt   

Kusendová, D., Hoblík, P. (2011). Kartografická funkcionalita geograficky orientovaných webových riešení v prostredí internetu. Kartografické listy, 19, 97-104.
abstrakt   

Mészárosová, K., Vajsáblová, M., Švantner, P. (2011). Kvantitatívne vyjadrenie členitosti krajiny fraktálnou dimenziou. Kartografické listy, 19, 105-112.
abstrakt   

Oťaheľ, J., Husár, K., Feranec, J. (2011). Zmeny krajiny: analýza a kartografická interpretácia na príklade regiónu Tatry. Kartografické listy, 19, 113-123.
abstrakt   

Vaľko, M. (2011). Vzájemné porovnání algoritmů pro transformaci souřadnic mezi souřadnicovými systémy. Kartografické listy, 19, 124-130.  (česky)
abstrakt