Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL27 (2)

Kartografické listy, 2019, 27 (2)

 

Obálka a ostatné strany

Barvíř, R., Voženílek, V., Vondráková, A. (2019). Náplň mapy – přístupy k vymezení a měření. Kartografické listy, 27 (2), 39-50.  (česky)
abstrakt   

Fencík, R., Lieskovský, T., Kačmárová, B. (2019). Rekonštrukcia dopravnej siete druhého vojenského mapovania. Kartografické listy, 27 (2), 51-71.
abstrakt   

Lemenkova, P. (2019). Automatické spracovanie dát na vizualizáciu hlbokomorských priekop Yap a Palau s použitím Generic Mapping Tools. Kartografické listy, 27 (2), 72-89.  (anglicky)
abstrakt   

Informácie

Kopecká, M. (2019). Úspešná reprezentácia Slovenska na medzinárodnom kole súťaže Barbara Petchenik Children´s World Map Competition. Kartografické listy, 27 (2), 90-93.
abstrakt