Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL28 (1)

Kartografické listy, 2020, 28 (1)

 

Obálka a ostatné strany

Ič, T., Faixová Chalachanová, J. (2020). Rozšírenie metódy box counting na výpočet fraktálnej dimenzie pre rastrové digitálne povrchy. Kartografické listy, 28 (1), 3-14.
abstrakt   

Moravčík, F., Benová, A. (2020). Analýza výskytu vybraných krajinných prvkov v časti kopaničiarskeho regiónu Myjava. Kartografické listy, 28 (1), 15-29.
abstrakt   

Informácie

Fencík, R. (2020). Aktivity v kartografii 2019 venované Jánovi Pravdovi. Kartografické listy, 28 (1), 30-32.
abstrakt