Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL6

Kartografické listy, 1998, 6

 

Obálka a ostatné strany

Kováčová, M. (1998). Národná a medzinárodná štandardizácia geografických názvov. Kartografické listy, 6, 5-12.
abstrakt   

Blahunka, J., Šlahor, P. (1998). Štátne hranice Slovenskej republiky. Kartografické listy, 6, 13-20.
abstrakt   

Miklošík, F., Rybanský, M. (1998). Příprava tvorby nového topografického mapového díla České republiky. Kartografické listy, 6, 21-28.  (česky)
abstrakt   

Janák, J. (1998). Zobrazenie tiažového poľa v okolí absolútneho gravimetrického bodu Modra-Piesok. Kartografické listy, 6, 29-38.
abstrakt   

Vaľko, J., Demčáková, L. (1998). Transformácia súradníc medzi geocentrickým súradnicovým systémom a S-JTSK. Kartografické listy, 6, 39-44.
abstrakt   

Vacula, M. (1998). Určenie polohy kartografického pólu pomocou vektorového súčinu dvoch vektorov. Kartografické listy, 6, 45-52.
abstrakt   

Schneider, Z., Kálnová, G. (1998). Lokálne projektívne transformácie v tvorbe digitálneho modelu územia. Kartografické listy, 6, 53-60.
abstrakt   

Pravda, J. (1998). Mapový podklad, podklad mapy a mapová osnova. Kartografické listy, 6, 61-70.
abstrakt   

Machková, N. (1998). Slovenská agentúra životného prostredia prehľad mapovej tvorby v rámci aplikácii GIS. Kartografické listy, 6, 71-86.  (anglicky)
abstrakt   

Mičietová, E. (1998). Geografický projekt MGE ako informaticky nástroj riešenia úloh v GIS-e. Kartografické listy, 6, 87-100.
abstrakt   

Kusendová, D., Szabová, M. (1998). Vzdialenostné a sieťové analýzy - analytické nástroje GIS. Kartografické listy, 6, 101-110.
abstrakt   

Višňovcová, J. (1998). Mapové údaje v geoinformačných systémoch na správu technických sietí. Kartografické listy, 6, 111-114.
abstrakt   

Novák, J., Jakubíková, M. (1998). Zber digitálnych mapových údajov pre potreby geografického informačného systému plynovodnej siete. Kartografické listy, 6, 115-118.
abstrakt   

Husár, K. (1998). Varianty digitalizácie priestorových údajov. Kartografické listy, 6, 119-122.
abstrakt   

Informácie

Kusendová, D., Čižmár, J. (1998). Štúdium kartografie na univerzitách v Bratislave. Kartografické listy, 6, 123-126.
abstrakt