katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Geografická báza údajov

Prednášky - zimný semester

prednáška 1


Cvičenia - zimný semesterNávod na pridanie PostGIS na strojoch v G-16/A

Por. č. Dátum Náplň cvičenia Prezentácie Súbory Zadania Odovzdať do
1. 24.9.2019 Architektúra pgAdmin, PostgreSQL, PostGIS, QGIS - vysvetlenie funkcionality, inštalácia pgAdmin a PostgreSQLPrezentácia
2. 1.10.2020 a 8.10.2020 Úvod do PostgreSQL, dátové typy, vytvorenie tabuľky, jednoduché dopytovaniePrezentácia
3. 15.10.2020 a 22.10.2020 LIMIT, klauzula WHERE, ORDER BY, SELECT DISTINCT, SELECT DISTINCT ON, agregačné funkcie, GROUP BY, záloha databázy PrezentáciaCvičný CSV súborZadanie 13.11.2020

 

Vypracovanie jednotlivých zadaní obsahuje:

·         zálohu databázy

·         textový dokument, ktorý obsahuje: popis pracovného postupu, jednotlivé SQL dopyty a ich popis, printscreeny výsledkov SQL dopytov

Vypracovanie pošlite emailom na pelech2@uniba.sk


Hodnotenie

-->