Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Geografická báza údajov

Termíny

Dátum Čas
5.1. 9:00
12.1. 9:00
19.1. 9:00
24.1. 9:00
2.2. 9:00

Prednášky - zimný semester

prednáška 1


Cvičenia - zimný semesterNávod na pridanie PostGIS na strojoch v G-16/A

Por. č. Dátum Náplň cvičenia Prezentácie Súbory Zadania Súbory k zadaniu Odovzdať do
1. 22.9.2022 Architektúra pgAdmin, PostgreSQL, PostGIS, QGIS - vysvetlenie funkcionality, inštalácia pgAdmin a PostgreSQLPrezentácia
2. 29.9. a 6.10.2022 Úvod do PostgreSQL, dátové typy, vytvorenie tabuľky, jednoduché dopytovaniePrezentácia
3. 13.10. a 20.10.2022 LIMIT, klauzula WHERE, ORDER BY, SELECT DISTINCT, SELECT DISTINCT ON, agregačné funkcie, GROUP BY, záloha databázy Prezentácia Cvičný CSV súbor Zadanie 1 1.11.2022
4. 27.10. a 3.11.2022 Prepájanie tabuliek pomocou klauzuly WHERE, pomocou JOIN Prezentácia Cvičné CSV súbory Zadanie 2Súbory15.11.2022
5. 10.11. a 24.11.2022 Obmedzenia a referencie, primárny kľúč, cudzí kľúč,... Prezentácia
6. 1.12. a 8.12.2022 Vkladanie pomocu INSERT INTO ... SELECT, funkcie PrezentáciaZadanie 31.1.2023

Cvičenia - letný semesterPor. č. Dátum Náplň cvičenia Prezentácie Súbory Zadania Súbory k zadaniu Odovzdať do
1. 15.2. až 1.3. 2022 Opakovanie z minulého semestra, Prevody medzi dátovými typmi, Dátumové funkciePrezentáciaCvičný CSV súbor
2. 8.3.2022 Úvod do PostGIS, rôzne spôsoby importu priestorových dát do PostgreSQL databázyPrezentáciaCvičný OSM súbor
3. 15.3. a 22.3.2022 Priestorové funkcie Prezentácia Zadanie1 3.4.2022
4. 29.3. a 5.4.2022 Priestorové funkcie - Priestorové vzťahy Prezentácia Zadanie2Súbory17.4.2022
5. 12.4. až 19.4.2022 Priestorové funkcie – funkcie na editáciu objektov, meranie vzdialenosti, vzťahy na základe vzdialenosti,.. PrezentáciaZadanie3

 

Vypracovanie jednotlivých zadaní obsahuje:

·         zálohu databázy

·         textový dokument, ktorý obsahuje: popis pracovného postupu, jednotlivé SQL dopyty a ich popis, printscreeny výsledkov SQL dopytov

Ak zadanie nebude dodané v príslušnom termíne, tak zaň budú udelené maximálne polovičné body.

Vypracovanie pošlite emailom na pelech2@uniba.sk