katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Geografická báza údajov

Prednášky - zimný semester

prednáška 1


Cvičenia - zimný semesterNávod na pridanie PostGIS na strojoch v G-16/A

 

Ukážka štandardizácie

Vypracovanie jednotlivých zadaní obsahuje:

·         zálohu databázy

·         textový dokument, ktorý obsahuje: popis pracovného postupu, jednotlivé SQL dopyty a ich popis, printscreeny výsledkov SQL dopytov

Vypracovanie pošlite emailom na fabry24@uniba.sk


Zadanie tretej úlohy

Link na dáta + priezvisko.zip

https://gis.fns.uniba.sk/vyuka/gbu/

-->Hodnotenie