Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Geografická báza údajov

Termíny

Dátum Čas
28.5. 10:00
28.5. 13:00
4.6. 10:00
4.6. 13:00
9.6. 10:00
9.6. 13:00
11.6. 10:00
11.6. 13:00 ešte jedno voľné miesto
14.6. 10:00
15.6. 15:00
17.6. 10:00
17.6. 13:00
24.6. 10:00
24.6. 13:00

Ďalšie termíny neplánujem. Prečiarknuté časy už nie sú v daný deň dostupné.

Prednášky - zimný semester

prednáška 1


Cvičenia - zimný semesterNávod na pridanie PostGIS na strojoch v G-16/A

Por. č. Dátum Náplň cvičenia Prezentácie Súbory Zadania Súbory k zadaniu Odovzdať do
1. 24.9.2020 Architektúra pgAdmin, PostgreSQL, PostGIS, QGIS - vysvetlenie funkcionality, inštalácia pgAdmin a PostgreSQLPrezentácia
2. 1.10.2020 a 8.10.2020 Úvod do PostgreSQL, dátové typy, vytvorenie tabuľky, jednoduché dopytovaniePrezentácia
3. 15.10.2020 a 22.10.2020 LIMIT, klauzula WHERE, ORDER BY, SELECT DISTINCT, SELECT DISTINCT ON, agregačné funkcie, GROUP BY, záloha databázy Prezentácia Cvičný CSV súbor Zadanie 1 10.11.2020
4. 29.10.2020 a 5.11.2020 Prepájanie tabuliek pomocou klauzuly WHERE, pomocou JOIN Prezentácia Cvičné CSV súbory Zadanie 2Súbory24.11.2020
5. 12.11.2020 a 19.11.2020 Obmedzenia a referencie, primárny kľúč, cudzí kľúč,... Prezentácia
6. 26.11.2020, 3.12.2020 a 10.12.2020 Vkladanie pomocu INSERT INTO ... SELECT, funkcie PrezentáciaZadanie 37.1.2021

Cvičenia - letný semesterPor. č. Dátum Náplň cvičenia Prezentácie Súbory Zadania Súbory k zadaniu Odovzdať do
1. 16.2. a 23.2. 2021 Opakovanie z minulého semestra, Prevody medzi dátovými typmi, Dátumové funkciePrezentáciaCvičný CSV súbor
2. 2.3. a 16.3.2021 Úvod do PostGIS, rôzne spôsoby importu priestorových dát do PostgreSQL databázyPrezentáciaCvičný OSM súbor
3. 23.3. a 30.3.2021 Priestorové funkcie Prezentácia Zadanie1 11.4.2021
4. 6.4. a 13.4.2021 Priestorové funkcie - Priestorové vzťahy Prezentácia Zadanie2Súbory28.4.2021
5. 20.4. až 4.5.2021 Priestorové funkcie – funkcie na editáciu objektov, meranie vzdialenosti, vzťahy na základe vzdialenosti,.. PrezentáciaZadanie316.5.2021

 

Vypracovanie jednotlivých zadaní obsahuje:

·         zálohu databázy

·         textový dokument, ktorý obsahuje: popis pracovného postupu, jednotlivé SQL dopyty a ich popis, printscreeny výsledkov SQL dopytov

Vypracovanie pošlite emailom na pelech2@uniba.sk


Hodnotenie

-->