Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL18

Kartografické listy, 2010, 18

ISBN 978-80-89060-16-0

 

Obálka a ostatné strany

Feranec, J., Hájek, M. (2010). Odišiel významný slovenský kartograf Ing. JÁN PRAVDA, DrSc. Kartografické listy, 18, 5-10.
abstrakt   

Benová, A., Fencík, R., Feranec, J., Kusendová, D., Nižňanský, B. (2010). Bibliografia Ing. Jána Pravdu, DrSc. Kartografické listy, 18, 11-20.
abstrakt   

Bláha, J. D., Hudeček, T. (2010). Hodnocení kartografických děl mentálními mapami. Kartografické listy, 18, 21-28.  (česky)
abstrakt   

Das, A., Kimoto, K. (2010). Druhy máp a chyby na mapách v Indii. Kartografické listy, 18, 29-48.  (česky)
abstrakt   

Feciskanin, R. (2010). Problémy modelov georeliéfu tvorených tvarovo optimalizovanými nepravidelnými trojuholníkovými sieťami. Kartografické listy, 18, 49-56.
abstrakt   

Gasiorková, K., Hamlíková, Ľ., Sviček, M. (2010). Tvorba vrstvy GIS krajinných prvkov pre implementáciu a kontrolu „dobrých poľnohospodárskych environmentálnych podmienok“. Kartografické listy, 18, 57-66.
abstrakt   

Jenčo, M. (2010). Vyhľadávanie predĺžených naklonených objektov metódou morfologickej segmentácie svahu. Kartografické listy, 18, 67-75.
abstrakt   

Kanianska, R., Kizeková, M., Nováček, J., Zeman, M. (2010). Využitie historických a súčasných mapových podkladov pre stanovenie produkčného potenciálu biomasy. Kartografické listy, 18, 76-86.
abstrakt   

Pazúr, R., Oťaheľ, J., Hurbánek, P. (2010). Analýza štruktúry krajinnej pokrývky na príklade vybraných typov prírodnej krajiny. Kartografické listy, 18, 87-95.
abstrakt   

Řezník, T. (2010). Kartografická vizualizace v souladu s datovými specifikacemi INSPIRE. Kartografické listy, 18, 96-104.  (česky)
abstrakt   

Vajsáblová, M., Ďuračiová, R., Lieskovský, T., Durdovanský, T. (2010). Transformácie dát medzi súradnicovými systémami používanými na území Slovenska v prostredí GIS. Kartografické listy, 18, 105-116.
abstrakt   

Študentské práce

Stopková, E. (2010). Bezpečnosť online publikovania dát. Kartografické listy, 18, 117-120.
abstrakt   

Žiak, M., Szalmová, L., Čermák, P. (2010). Inštalácia a rastrová prezentácia dát v lavínovom geografickom informačnom systéme. Kartografické listy, 18, 121-125.
abstrakt   

ERRATA   Kartografické listy, 18, 126.   .