Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL4

Kartografické listy, 1996, 4

 

Obálka a ostatné strany

Horňanský, I. (1996). Kartografia na Slovensku vo svetle nového zákona a geodézii a kartografii. Kartografické listy, 4, 5-8.
abstrakt   

Fičor, D. (1996). K definícii termínu štátne mapové dielo. Kartografické listy, 4, 9-12.
abstrakt   

Badlík, K. (1996). Fondy Ústredného archívu geodézie a kartografie. Kartografické listy, 4, 13-16.
abstrakt   

Pravda, J. (1996). Hlavné etapy vývoja mapy a kartografie. Kartografické listy, 4, 17-28.
abstrakt   

Horemuž, M. (1996). Referenčné systémy v geodézii a kartografii. Kartografické listy, 4, 29-38.
abstrakt   

Vaľko, J., Orságová, Z. (1996). Slovensko v kartografických zobrazeniach s minimálnymi deformáciami. Kartografické listy, 4, 39-46.
abstrakt   

Špaček, Š. (1996). Využitie máp veľkých mierok na účely digitalizácie. Kartografické listy, 4, 47-54.
abstrakt   

Hájek, M., Mitášová, I. (1996). Mapy a modelovanie územia. Kartografické listy, 4, 55-64.
abstrakt   

Czochanski, M., Kowalski, G. (1996). Mapy oceňovania pozemkov. Kartografické listy, 4, 65-68.  (anglicky)
abstrakt   

Husár, K. (1996). Presnosť digitálnych priestorových dát. Kartografické listy, 4, 69-78.
abstrakt   

Panák, J. (1996). Veľkoformátové filmové a platňové osvitové systémy. Kartografické listy, 4, 79-88.
abstrakt   

Kusendová, D. (1996). Netradičné formy kartografických modelov a ich použitie v geografii. Kartografické listy, 4, 89-100.
abstrakt   

Husáková, K. (1996). Vodohospodárske mapové diela na Slovensku. Kartografické listy, 4, 101-104.
abstrakt   

Študentské práce

Jarotová, M. (1996). Digitálna identifikácia hraníc územných jednotiek. Kartografické listy, 4, 105-116.
abstrakt   

Mikluš, M. (1996). Analýza starých a nových funkcií kartografického modelu územia. Kartografické listy, 4, 117-126.
abstrakt