Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL8

Kartografické listy, 2000, 8

 

Obálka a ostatné strany

Hefty, J., Frohmann, E. (2000). Nový trojrozmerný súradnicový systém pre Slovensko a jeho realizácia pomocou družicových metód. Kartografické listy, 8, 5-14.
abstrakt   

Pravda, J. (2000). Terminologické aktivity a lexikóny v kartografii. Kartografické listy, 8, 15-22.
abstrakt   

Kusendová, D. (2000). Digitálna legenda pre geomorfologické mapy. Kartografické listy, 8, 23-32.
abstrakt   

Krzywicka-Blum, E., Kuchmister, J. (2000). Nový spôsob v kartografii pre nevidiacich: zvukové kódovanie vrstevníc. Kartografické listy, 8, 33-38.  (anglicky)
abstrakt   

Zeman, M. (2000). Digitálne mapové podklady v Slovenskej agentúre životného prostredia. Kartografické listy, 8, 39-44.
abstrakt   

Feranec, J., Šúri, M., Cebecauer, T., Oťaheľ, J. (2000). Mapy zmien krajiny Česka, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Kartografické listy, 8, 45-50.
abstrakt   

Nývlt, J. (2000). Geoúdaje v priestorovom modeli Hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy. Kartografické listy, 8, 51-60.
abstrakt   

Ebner, R., Hájek, M. (2000). Kartografická vizualizácia geologických údajov geomorfologického celku Branisko. Kartografické listy, 8, 61-70.
abstrakt   

Čerňanský, J., Kožuch, M. (2000). Využitie digitálneho fotogrametrického systému Image Station SSK pri tvorbe priestorovej databázy v oblasti Chopok-Jasná. Kartografické listy, 8, 71-82.
abstrakt   

Przewłocki, S. (2000). Mapy taxačných zón. Kartografické listy, 8, 83-90.  (anglicky)
abstrakt   

Husár, K. (2000). Tvar areálov na príklade krajinnej pokrývky Slovenska. Kartografické listy, 8, 91-98.
abstrakt   

Mičietová, E., Pavličko, P. (2000). Metodika tvorby topoklimatických máp v prostredí geoinformačných technológií. Kartografické listy, 8, 99-116.
abstrakt   

Kolény, M. (2000). Mapovanie geotopov na báze pedotopov v priestore Tisové skaly (Modra-Zochova chata). Kartografické listy, 8, 117-123.
abstrakt   

Informácie

Hájek, M. (2000). Samuel Mikovíni - pamätná strieborná minca. Kartografické listy, 8, 124-125.
abstrakt