Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Geografická báza údajov

Termíny

Dátum Čas
4.1. 10:00
4.1. 13:00
11.1. 10:00
11.1. 13:00
13.1. 10:00
13.1. 13:00
20.1. 10:00
20.1. 13:00
27.1. 10:00
27.1. 13:00

Ďalšie termíny zatiaľ neplánujem. Prečiarknuté časy už nie sú v daný deň dostupné a sú naň prihlásení 2 študenti.

Prednášky - zimný semester

prednáška 1


Cvičenia - zimný semesterNávod na pridanie PostGIS na strojoch v G-16/A

Por. č. Dátum Náplň cvičenia Prezentácie Súbory Zadania Súbory k zadaniu Odovzdať do
1. 14.9.2021 Architektúra pgAdmin, PostgreSQL, PostGIS, QGIS - vysvetlenie funkcionality, inštalácia pgAdmin a PostgreSQLPrezentácia
2. 28.9.2021 Úvod do PostgreSQL, dátové typy, vytvorenie tabuľky, jednoduché dopytovaniePrezentácia
3. 12.10.2021 LIMIT, klauzula WHERE, ORDER BY, SELECT DISTINCT, SELECT DISTINCT ON, agregačné funkcie, GROUP BY, záloha databázy Prezentácia Cvičný CSV súbor Zadanie 1 31.10.2021
4. 26.10.2021 Prepájanie tabuliek pomocou klauzuly WHERE, pomocou JOIN Prezentácia Cvičné CSV súbory Zadanie 2Súbory14.11.2021
5. 9.11.2021 Obmedzenia a referencie, primárny kľúč, cudzí kľúč,... Prezentácia
6. 23.11.2021 Vkladanie pomocu INSERT INTO ... SELECT, funkcie PrezentáciaZadanie 312.12.2021

 

Vypracovanie jednotlivých zadaní obsahuje:

·         zálohu databázy

·         textový dokument, ktorý obsahuje: popis pracovného postupu, jednotlivé SQL dopyty a ich popis, printscreeny výsledkov SQL dopytov

Ak zadanie nebude dodané v príslušnom termíne, tak zaň budú udelené maximálne polovičné body.

Vypracovanie pošlite emailom na pelech2@uniba.sk


Hodnotenie

-->