Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Programovanie geoweb aplikácií 1

Zadanie

Zadanie skúšky 4. 2. 2022

Zdroje

 • Vytvorte tester navrhovania štýlu - stránka má obsahovať formulárové prvky na nastavovanie rôznych parametrov - typu, fontu či rezu písma, farby popredia, pozadia, ozdoby písma... pričom sa zmeny zobrazia na ukážkovom texte (ktorý sa má dať zmeniť cez položku formulára).
 • Vytvorte funckiu mesidz(text_spravy), ktora vytvori prvok <div> v ktorom sa zobrazí reťazec text_spravy.
 • Vytvorte blikací efekt pre prvok textarea. Kým je stlačená klávesa, zmeňte pozadie prvku za tmavšie, po pustení ju nastavte na pôvodné. Riešenie
 • Vytvorte signalizáciu zaplnenia prvku textarea. Nastavte maximálnu povolenú dĺku vstupu, a čím viac znakov bude v políčku, tým tmavšie pozadie nastavte. Keď sa už nedá zapisovať, pozadie má byť čierne. Riešenie
 • Vytvorte blikací efekt pre prvok textarea. Kým je stlačená klávesa, zmeňte pozadie prvku za tmavšie, po pustení ju nastavte na pôvodné. Blikajúce pozadie má byť tým tmavšie, čím viac sa políčko zapĺňa.
 • 26. 11. 2014
 • 19. 11. 2014
 • JavaScript Tutorial na w3schools.com
 • JavaScript (MDN - Mozilla Developer Network)
 • MDN - Mozilla Developer Network
 • HTML a CSS

Zdrojáky