katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Tvorba rozhodnutí v GIS

Pojmy


Hranice obcí

OSM - dáta

SRTM DEM - dáta

Urban-atlas - dáta


Údaje k cvičeniam


Prednášky

Prednáška 1 - Úvod

Prednáška 2 - MCE WLC

Prednáška 3 - Rozhodnutia s viacerými cieľmi

Náplň jednotlivých cvičení

Cviko Náplň cvičenia Súbory cvičeniam
2.7 Viackritériové rozhodnutie a booleansky postup Prezentácia a procesný diagram

Kontakt (vyučujúci)

Eva Mičietová (prednášky)
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-437
e-mail: miciet@fns.uniba.sk

Vladimír Pelech (cvičenia)
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-23
e-mail: pelech2@uniba.sk