Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Tvorba rozhodnutí v GIS

Pojmy


OSM - dáta

SRTM DEM - dáta

Urban-atlas - dáta


Údaje k cvičeniam


Prednášky

Prednáška 1 - Úvod

Prednáška 2 - Multikriteriálne rozhodnutia, metóda WLC

Prednáška 3 - Rozhodnutia s viacerými cieľmi

Náplň jednotlivých cvičení

Cviko Náplň cvičenia Súbory k cvičeniam
2.7 Viackritériové rozhodnutie a booleansky postup Prezentácia a procesný diagram
2.8 Viackritériové rozhodnutie s využitím fuzzy klasifikácie a metódy WLC Prezentácia a procesný diagram
2.9 Viackritériové rozhodnutie s využitím OWA Prezentácia a procesný diagram
2.10 Výber podľa veľkosti územia Prezentácia a procesný diagram
2.11 Viackritériové rozhodnutie pre dva ciele Prezentácia a procesný diagram
2.12 Viackritériové rozhodnutie pre dva konfliktné ciele Prezentácia a procesný diagram
Macro Modeler - Úvod Prezentácia

Zadanie z predmetu

Zadanie v pdf

Na termínoch prezentovania sa dopredu dohodneme. Vašu prezentáciu mi pošlete aspoň jeden deň pred termínom prezentovania.

Kontakt (vyučujúci)

Mgr. Vladimír Pelech, PhD.
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-23
e-mail: pelech2@uniba.sk