Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Úvod do DPZ

Hodnotenie predmetu pre všetkých študentov:

30 bodov - správnosť a úplnosť vypracovaných zápisov z cvičení (max.5 bodov za odovzdanie jedného zadania č.1 až 3, cca 1,4 boda za účasť na 1 hodine). Pre úspešné absolvovanie cvičení je potrebné získať minimálne 60 %.
70 bodov - úspešnosť písomnej skúšky - správne zodpovedanie a rozpísanie 10 otázok (potrebné dosiahnuť minimálne 40 bodov)

Spolu za predmet 100 bodov. Pre úspešné absolvovanie je potrebné dosiahnuť minimálne 60 bodov.

Harmonogram cvičení z predmetu Úvod do DPZ:

DátumMiestnosťČasNázovTéma
20.02.2024B2-30412:20-13:05cv 1, 1.časťParametre zvislej leteckej snímky
27.02.2024B2-30412:20-13:05cv 1, 2.časťParametre zvislej leteckej snímky
05.03.2024B2-30412:20-13:05cv 2, 1.časťVizuálna interpretácia snímok Marsu alebo Mesiaca
12.03.2024B2-30412:20-13:05cv 2, 2.časťVizuálna interpretácia snímok Marsu alebo Mesiaca
19.03.2024
26.03.2024
B2-30412:20-13:05cv 3, 1.časťDigitálne spracovanie obrazu (zdroje dát, tvorba farebných syntéz, úprava kontrastu, výpočet NDVI)
09.04.2024
16.04.2024
B2-30412:20-13:05cv 3, 2.časťDigitálne spracovanie obrazu (výrezy a spájanie rastrov, nekontrolovaná klasifikácia, tvorba trénovacích množín)
23.04.2024
30.04.2024
B2-30412:20-13:05cv 3, 3.časťDigitálne spracovanie obrazu (kontrolovaná klasifikácia, hodnotenie správnosti)
14.05.2024B2-30410:40-13:05cv 4Radar a lidar (zdroj dát, spracovanie, vizualizácia)


Prezentácie k cvičeniam:

Cvičenie 1

Cvičenie 2

Linky na WMS Mesiaca, Merkúra, Marsu, Io


Cvičenie 3 - časť 1

Cvičenie 3 - časť 2

Cvičenie 3 - časť 3


Údaje k cvičeniu 3:

Údaje Landsat 8

Metaúdaje k Landsat 8

Vzorový shape na trénovacie množiny


Kontakt (vyučujúci)

Miroslav Kožuch
Katedra fyzickej geografie
a geoinformatiky,
miestnosť G-18
e-mail: miroslav.kozuch_AT_uniba.sk