Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL3

Kartografické listy, 1995, 3

 

Obálka a ostatné strany

Kondášová, M. (1995). Spracovanie, vydávanie a využívanie kartografických diel územia Slovenskej republiky. Kartografické listy, 3, 5-12.
abstrakt   

Piroh, J. (1995). Funkcie, obsah a význam topografických máp v procese budovania geografických informačných systémov. Kartografické listy, 3, 13-18.
abstrakt   

Berľant, A. M. (1995). Teoretický proces v kartografii. Kartografické listy, 3, 19-24.
abstrakt   

Pravda, J. (1995). Diskusia o teoretickom procese v kartografii. Kartografické listy, 3, 25-34.
abstrakt   

Husár, K. (1995). Výplne a plošné obsahy areálov. Kartografické listy, 3, 35-44.
abstrakt   

Voženílek, V. (1995). Digitální mapa světa - světová data na mezinárodním trhu. Kartografické listy, 3, 45-53.  (česky)
abstrakt   

Rybanský, M. (1995). Metodika učovaní mezní doby zastarání obsahu topografických máp. Kartografické listy, 3, 55-60.  (česky)
abstrakt   

Mesiar, R., Hájek, M. (1995). Hodnotenie priestorovej reprezentácie objektov pomocou fuzzy mier. Kartografické listy, 3, 61-66.
abstrakt   

Panák, J., Čeppan, M. (1995). Pokroky v technológii polygrafického spracovania obrazu. Kartografické listy, 3, 67-78.
abstrakt   

Polec, J. (1995). Transformačný prístup ku kombinovanému kódovaní u aerokozmických snímok. Kartografické listy, 3, 79-86.
abstrakt   

Kružliak, P. (1995). Model 10 - súbor topologicko vektorových objektov Slovenska. Kartografické listy, 3, 87-90.
abstrakt   

Buchelová, Ľ., Marko, F., Zahn, O. (1995). Vybrané aspekty tvorby lokalizačného základu GIS na informačnej úrovni základnej mapy 1:10 000. Kartografické listy, 3, 91-98.
abstrakt   

Krivosudská, G. (1995). Základné mapové diela v rezorte dopravy SR. Kartografické listy, 3, 99-104.
abstrakt   

Žihlavník, Š. (1995). Problematika a trend lesníckeho mapovania. Kartografické listy, 3, 105-108.
abstrakt   

Kusendová, D., Minár, J. (1995). Kartografické spracovanie výsledkov komplexného geomorfologického výskumu v prostredí GIS-u. Kartografické listy, 3, 109-122.
abstrakt   

Berezný, M. (1995). Problematika výroby odvodenín z leteckých meračských snímok. Kartografické listy, 3, 123-126.
abstrakt