Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL16

Kartografické listy, 2008, 16

ISBN 978-80-89060-12-2

 

Obálka a ostatné strany

Blažek, M., Majo, J. (2008). Kartografia a kritická sociálna teória: o mapách, etike, praxi a moci. Kartografické listy, 16, 5-16.
abstrakt   

Himiyama, Y. (2008). Pozvánka na environmentálnu mapovú súťaž Asahikawa. Kartografické listy, 16, 17-22.  (anglicky)
abstrakt   

Mikšovský, M. (2008). Vývoj vydávání turistických map na našem státním území. Kartografické listy, 16, 23-29.  (česky)
abstrakt   

Pravda, J. (2008). Logické závery vyplývajúce z čítania máp. Kartografické listy, 16, 30-36.
abstrakt   

1. a 2. kartografický deň v Olomouci

Kaňok, J. (2008). Kartografické dny v Olomouci. Kartografické listy, 16, 37-39.  (česky)
abstrakt   

Absalon, D. (2008). Aplikace GIS ve zpracování hydrografických a sozologických map Polska. Kartografické listy, 16, 40-47.  (anglicky)
abstrakt   

Daňhelka, J. (2008). Hydrologická data v mapové tvorbě – aktuální využití prostředků GIS v operativní hydrologii v České republice. Kartografické listy, 16, 48-54.  (česky)
abstrakt   

Kaňok, J. (2008). Časté chyby v klimatických a hydrologických mapách. Kartografické listy, 16, 55-58.  (česky)
abstrakt   

Nižňanský, B. (2008). Asociatívne pravidlá označovania v hydrogeografických a klimatogeografických mapách. Kartografické listy, 16, 59-67.
abstrakt   

Tolasz, R. (2008). Využití mapové tvorby v meteorologii a klimatologii. Kartografické listy, 16, 68-78.  (česky)
abstrakt   

Voženílek, V. (2008). Atlas podnebí Česka. Kartografické listy, 16, 79-86.  (česky)
abstrakt   

Kraus, J. (2008). Geostatistická analýza demografických jevů podle výsledků censu 2001. Kartografické listy, 16, 87-93.  (česky)
abstrakt   

Kusendová, D. (2008). Kartografická prezentácia údajov o obyvateľstve. Kartografické listy, 16, 94-100.
abstrakt   

Podolák, P. (2008). Kartografická prezentácia priestorového pohybu obyvateľstva. Kartografické listy, 16, 101-105.
abstrakt   

Poppová, M., Udržalová, Z. (2008). Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Kartografické listy, 16, 106-112.  (česky)
abstrakt   

Voženílek, V., Kaňok, J., Tuček, P. (2008). Detekce, prokazatelnost a vizualizace extrémů dat ve statistických souborech. Kartografické listy, 16, 113-124.  (česky)
abstrakt