Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Kurz Geomedia / ArcGIS

Kurz Geomedia / ArcGIS

Náplň predmetu

Kurz ArcGIS

Lekcia 1 - Úvod - práca s aplikáciami ArcCatalog, ArcMap

Lekcia 2 - Vizualizácia geografických údajov

Lekcia 3 - Atribútové a priestorové výbery

Lekcia 4 - Tvorba a editácia vektorových vrstiev, geoprocessing

Lekcia 5 - Tvorba mapových výstupov, práca s geodatabázou

Kurz Geomedia?

Lekcia 1 - Práca s Geoworkspace

Lekcia 2 - Práca s connections, legendou a mapovými štýlmi

Lekcia 3 - Vkladanie a editácia geometrie, tvorba údajového modelu, pripájanie rastrov

Lekcia 4 - Práca s atribútovými a priestorovými dopytmi, obalovými zónami, geokódovanie, warehouse

Lekcia 5 - Registrácia rastrových údajov, export údajov, vkladanie popisov a textov, export mapových výstupov

Materiály a cvičné údaje

Kurz ArcGIS

Cvičné údaje

Údaje ArcGIS

Prezentácie k cvičeniam

Lekcia 1

Lekcia 2

Lekcia 3

Lekcia 4

Lekcia 5

Úlohy na cvičeniach

Úlohy cvičenie 1

Úlohy cvičenie 2

Úlohy cvičenie 3

Úlohy cvičenie 4

Úlohy cvičenie 5

Hodnotenie predmetu

Kontakt (vyučujúci)

Hana Bobáľová (ArcGIS)
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-19
e-mail: hana.stankova@uniba.sk

Vladimír Pelech (Geomedia)
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-23
e-mail: pelech2@uniba.sk