Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL17

Kartografické listy, 2009, 17

ISBN 978-80-89060-15-3

 

Obálka a ostatné strany

Benová, A. (2009). Hodnotenie dotazníkov zameraných na čítanie obsahu mapy. Kartografické listy, 17, 5-12.
abstrakt   

Ciołkosz-Styk, A. (2009). Vplyv obsahu máp miest na ich čitateľnosť. Kartografické listy, 17, 13-20.  (anglicky)
abstrakt   

Čada, V., Vichrová, M. (2009). Rukopisné mapy Čech J. Ch. Müllera. Kartografické listy, 17, 21-30.  (česky)
abstrakt   

Čerba, O. (2009). Google Earth a tematické mapy. Kartografické listy, 17, 31-40.  (česky)
abstrakt   

Dobešová, Z., Kusendová, D. (2009). Hodnocení kartografické funkcionality v GIS programech. Kartografické listy, 17, 41-47.  (česky)
abstrakt   

Drápela, M. V., Rybanský, M., Salvetová, Š., Tajovská, K. (2009). Návrh tvorby znakových sad pro krizové situace. Kartografické listy, 17, 48-55.  (česky)
abstrakt   

Ďuračiová, R., Faixová Chalachanová, J. (2009). Hodnotenie a dokumentovanie kvality dát v doméne katastra nehnuteľností. Kartografické listy, 17, 56-63.
abstrakt   

Dušek, R. (2009). Vliv prostorových efektů na vnímání hodnot kruhových diagramů. Kartografické listy, 17, 64-71.  (česky)
abstrakt   

Kaňok, J., Brus, J. (2009). Možnosti využití expertních systémů v kartografii. Kartografické listy, 17, 72-77.  (česky)
abstrakt   

Karvaš, P., Kaňok, J. (2009). Kartografická anamorfóza v súčasnej kartografii. Kartografické listy, 17, 78-85.
abstrakt   

Kozáková, M., Voženílek, V. (2009). Tematická informace na tyflomapách. Kartografické listy, 17, 86-92.  (česky)
abstrakt   

Kožuch, M. (2009). Ortofotosnímka bez perspektívneho skreslenia výškových objektov. Kartografické listy, 17, 93-99.
abstrakt   

Kubíček, P., Stachoň, Z., Havlíček, Z. (2009). Nové mapové technologie v kartografické komunikaci. Kartografické listy, 17, 100-107.  (česky)
abstrakt   

Michna, I. (2009). Úloha mapových vysvetliviek – prečo študovať problém? Kartografické listy, 17, 108-114.  (anglicky)
abstrakt   

Pászto, V., Tuček, P. (2009). Informační zisk a entropie v kartografické tvorbě. Kartografické listy, 17, 115-122.  (česky)
abstrakt   

Študentské práce

Balážovič, Ľ. (2009). Aplikované priestorové analýzy v geografických informačných systémoch s využitím digitálneho terénneho modelu. Kartografické listy, 17, 123-126.
abstrakt