katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Použitie počítačov 1 & 2 (1ZIK)

Použitie počítačov 1

Základné informácie

Cieľ

Naučiť sa využívať pri práci v geografii bežne dostupné informačné a komunikačné technológie (základné úkony s PC, internet, elektronická pošta, archivačné programy, textový procesor, tabuľkový kalkulátor).

Rozdelenie do skupín

Školský rokSemesterSkupinaMiestnosťČasVyučujúci
2019/2020zimaZIKG-16APon. 14:00Filip Moravčík

Softvér


Office 365 pre študentov zadarmo!
Univerzita Komenského v Bratislave poskytuje svojím študentom produkt Office 365 Education, od spoločnosti Microsoft, zadarmo.
Ďalšie informácie a potrebné inštrukcie nájdete na stránke univerzity.

Obsah predmetu (sylaby)

 • Práca so súbormi a adresármi
  • vytváranie adresára a súborov
  • kopírovanie, presúvanie a mazanie
  • komprimovanie súborov do zip a rar
 • WORD
  • nastavenie strany (okraje, formát,…)
  • písanie textu (font, farba, veľkosť,…)
  • formátovanie textu (font, farba, veľkosť,…)
  • formátovanie odseku (odsadenie, zarovnanie,…)
  • odrážky a číslovanie
  • štýly (používanie, vytváranie a editovanie)
  • automatický obsah
  • tvorba vzorcov
  • kreslenie
  • vyhľadávanie a nahrádzanie slov
 • EXCEL
  • vytváranie tabuľky (hlavička, údaje)
  • editovanie tabuľky (zarovnanie, veľkosť, font,…)
  • formát bunky (ohraničenie, zlúčenie)
  • výpočty
  • funkcie (matematické, dátumové, textové, logické)
  • grafy
  • zoradenie a filtrovanie

Pomocník

Náplň jednotlivých cvičení zimného semestra - 2019/2020


Por.č. Dátum Náplň cvičenia Súbory na výuku Zadania
1. 30.09. Úvod (oboznámenie sa s obsahom predmetu, podmienkami hodnotenia), práca so súbormi (kopírovanie, vytváranie adresárov a i.) prezentácia -
2. 07.10. Word (formát strany, písmo a jeho atribúty, zalamovanie textu, štýly, polia, automatický obsah) prezentácia zadanie
3. 21.10. Word (špeciálne témy) prezentácia zadanie
4. 28.10. Word - opakovanie prezentácia -
5. 11.11. Excel (úvod, bunky, hárky, matematické operácie, filtrovanie, import údajov) prezentácia zadanie
6. 18.11. Excel (grafy, goniometrické, logické a dátumové funkcie, matice) prezentácia zadanie
7. 2.12. Excel - opakovanie prezentácia -
8. 9.12. Opakovanie, nejasnosti pred skúškou prezentácia -
9. 16.12. Riadny termín skúšky - -
10. 7.1. Prvý opravný termín - -
11. 21.1.2020 Druhý opravný termín - -

Hodnotenie

Na úspešné zvládnutie predmetu je potrebné uspieť pri riešení praktickej skúšky na PC, hodnotiť sa bude aj účasť na cvičeniach počas semestra a včasné odovzdávanie zadaní.

Na zvládnutie úloh budú potrebné nasledujúce vedomosti/zručnosti:

 • Práca so súbormi, adresármi, programami a internetom (všeobecne)
  • vytvoriť adresár, textový súbor, spustiť ľubovoľný program
  • kopírovať, presúvať a odstraňovať súbor(-y)
  • vytvoriť komprimovaný archív .zip (.rar), rozbaliť archív .zip (.rar)
  • vedieť stiahnuť a uložiť súbor z danej internetovej adresy
  • poslať e-mail s prílohou
 • Práca s textovým procesorom - Word
  • nastavenie strany (okraje, formát, ... )
  • písanie textu (písmo, farba, veľkosť, ... )
  • formátovanie textu (písmo, farba, veľkosť, ... )
  • formátovanie odseku (odsadenie, zarovnanie, ... )
  • odrážky a číslovanie
  • štýly (používanie, vytváranie a editovanie)
  • automatický obsah
  • vediť napísať ľubovoľný vzorec
  • kreslenie schém
  • vyhľadávanie a nahrádzanie slov
 • Tabuľkový kalkulátor - Excel
  • vytváranie tabuľky (hlavička, údaje)
  • formát bunky (ohraničenie, zlúčenie, zarovnanie, veľkosť, písmo, farba, ... )
  • výpočty
  • funkcie (matematické, dátumové, textové, logické)
  • grafy (vytvoriť z tabuľky graf, upraviť jeho vzhľad - osi, popisy osí, legenda, ... )
  • zoradenie a filtrovanie

Kontakt (vyučujúci)

Filip Moravčík
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-14
e-mail: moravcik48@uniba.sk