katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Použitie počítačov 1 & 2 (1ZIK)

Použitie počítačov 1 & 2 (1ZIK)

Základné informácie

Cieľ

Naučiť sa využívať pri práci v geografii bežne dostupné informačné a komunikačné technológie (základné úkony s PC, internet, elektronickú pošta, archivačné programy, textový procesor, tabuľkový kalkulátor, nástroj na prezentácie, nástroj na databázy)

Rozdelenie do skupín

Školský rokSemesterSkupinaMiestnosťČasVyučujúci
2019/2020zimaZIKG-16APon. 14:00Moravčík
2019/2020letoZIKG-16APon. 14:50Moravčík

Softvér


Office 365 pre študentov zadarmo!
Univerzita Komenského v Bratislave poskytuje svojím študentom produkt Office 365 Education, od spoločnosti Microsoft, zadarmo.
Ďalšie informácie a potrebné inštrukcie nájdete na stránke univerzity.

Obsah predmetu (sylaby)

 • Práca so súbormi a adresármi
  • vytváranie adresára a súborov
  • kopírovanie, presúvanie a mazanie
  • komprimovanie súborov do zip a rar
 • WORD
  • nastavenie strany (okraje, formát,…)
  • písanie textu (font, farba, veľkosť,…)
  • formátovanie textu (font, farba, veľkosť,…)
  • formátovanie odseku (odsadenie, zarovnanie,…)
  • odrážky a číslovanie
  • štýly (používanie, vytváranie a editovanie)
  • automatický obsah
  • tvorba vzorcov
  • kreslenie
  • vyhľadávanie a nahrádzanie slov
 • EXCEL
  • vytváranie tabuľky (hlavička, údaje)
  • editovanie tabuľky (zarovnanie, veľkosť, font,…)
  • formát bunky (ohraničenie, zlúčenie)
  • výpočty
  • funkcie (matematické, dátumové, textové, logické)
  • grafy
  • zoradenie a filtrovanie
  • makrá
 • POWERPOINT
  • vytváranie prezentácií
  • motívy
  • vkladanie obrázkov
  • Animačné efekty prichádzajúce, existujúce, odchádzajúce, trasy pohybu
  • Skrývanie snímok
 • ACCESS
  • vytváranie tabuľky (priame zadávanie údajov, návrhové zobrazenie, import z Excelu)
  • vytváranie dopytov (návrh, sprievodca)
  • Rôzne druhy dopytov (výberový vytvárací, pripájací, aktualizačný, odstraňovací)
  • výpočty
  • Zoraďovanie údajov
  • Databázové vzťahy
  • Zostavy, formuláre

Literatúra

 • Kateřina Pírková: Microsoft Office Word 2007 Computer Press, 2007
 • Milan Brož: Microsoft Office Excel 2007 Computer Press, 2008
 • Mojmír Král, Ivo Magera: Microsoft Office PowerPoint 2007 Computer Press, 2007
 • Michaela Seghmanová: Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Aleš Kruczek: Microsoft Office Access 2007 Computer Press, 2007

Náplň jednotlivých cvičení zimného semestra

Por.č. Dátum Náplň cvičenia Súbory na výuku Zadania Odovzdať do
1. 24.09. Úvod (oboznámenie sa s obsahom predmetu, podmienkami hodnotenia, stanovenie rozvrhu, uvedenie literatúry), práca so súbormi (kopírovanie, vytváranie adresárov, mazanie, presúvanie, archivovanie) prezentácia
- -
2. 01.10. Textový procesor (formát strany, písmo a jeho atribúty, zlamovanie textu, štýly, polia, automatický obsah, register) prezentácia - -
3. 08.10. Textový procesor (špeciálne témy), tabuľkový kalkulátor (úvod) - - -
4. 22.10. Tabuľkový kalkulátor (práca s grafmi) - - -
5. 12.11. Tabuľkový kalkulátor (filtre a triedenie, goniometria a logické funkcie, chybové hlásenia v Exceli) - - -
6. 19.11. Oprava zadaní 1 a 3 -
-
- -
7. 26.11. Zápočet - - -
8. 03.12. Opravný zápočet - - -
10. 10.12. SKÚŠKA - -
10. január Opravný termín zápočtového testu (tí, ktorí neboli na riadnom termíne, resp. si potrebujú opraviť hodnotenie) - - -
11. 7.1.2019 Opravná skúška 1 - - -
11. 7.1.2019 Opravná skúška 2 - - -

Náplň jednotlivých cvičení letného semestra

Hodnotenie

Na úspešné zvládnutie predmetu je potrebné uspieť pri riešení úloh v zápočtovom týždni a hodnotiť sa bude aj účasť na cvičeniach počas semestra.

Na zvládnutie úloh budú potrebné nasledujúce vedomosti/zručnosti:

 • Práca so súbormi a adresármi programami (všeobecne), internetom
  • vytvoriť adresár, vytvoriť textový súbor, spustiť ľubovoľný program *
  • kopírovanť súbor(y), presúvať súbor(y), odstraňovať súbor(y) (odkiaľkoľvek kamkoľvek) *
  • vytvoriť komprimovaný archív zip (rar), rozbaliť archív zip (rar) *
  • vedieť stiahnuť a uložiť súbor z danej internetovej adresy *
  • poslať e-mail s prílohou *
 • Práca s textovým procesorom
  • nastavenie strany (okraje, formát,…)
  • písanie textu (písmo, farba, veľkosť,…)
  • formátovanie textu (písmo, farba, veľkosť,…)
  • formátovanie odseku (odsadenie, zarovnanie,…)
  • odrážky a číslovanie
  • štýly (používanie, vytváranie a editovanie)
  • automatický obsah
  • vediť prepísať do Wordu (alebo OpenOffice Writera) ľubovoľný vzorec
  • kreslenie schém
  • vyhľadávanie a nahrádzanie slov
 • Tabuľkový kalkulátor
  • vytváranie tabuľky (hlavička, údaje)
  • formát bunky (ohraničenie, zlúčenie, zarovnanie, veľkosť, písmo, farba,…)
  • výpočty
  • funkcie (matematické, dátumové, textové, logické)
  • grafy (vytvoriť z tabuľky graf, upraviť jeho vzhľad – osi, popisy osí, legenda,…)
  • zoradenie a filtrovanie
  • makrá vo VisualBasic skripte
   • vedieť vytvoriť vlastnú funkciu
   • vedieť cez makro zmeniť formátovanie buniek
   • vedieť popísať/porozumieť (existujúcemu) programu vo VisualBasicu (len rámcovo)
 • Prezentačný nástroj
  • vedieť vytvoriť prezentáciu (titulná strana/ostatné strany) obsahujúcu texty, grafiku, tabuľky, grafy
  • vedieť postup pri tvorbe prezentácie (hlavné zásady tvorby prezentácie)
 • Databázový nástroj
  • vedieť vytvoriť prázdnu databázu a v nej založiť tabuľky
  • vedieť vkladať hodnoty do tabuliek, robiť z nich výbery pomocou kritérií, zoradovať údaje
  • vedieť vytvárať záverečné zostavy a formuláre

Zručnosti označené hviezdičkou (*) sa považujú za elementárne (bez nich nie je možné naučít sa/porozumieť čomukoľvek ďalšiemu), preto v prípade ich nezvládnutia nebude udelený zápočet (bude treba preskúšanie zopakovať v priebehu januára).

Kontakt (vyučujúci)

Filip Moravčík
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-14
e-mail: moravcik48@uniba.sk