katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Použitie počítačov 1 & 2 (1ZIK)

Použitie počítačov 1 & 2 (1ZIK)

Základné informácie

Cieľ

Naučiť sa využívať pri práci v geografii bežne dostupné informačné a komunikačné technológie (základné úkony s PC, internet, elektronickú pošta, archivačné programy, textový procesor, tabuľkový kalkulátor, nástroj na prezentácie, nástroj na databázy)

Rozdelenie do skupín

Školský rokSemesterSkupinaMiestnosťČasVyučujúci
2018/2019zimaZIKG-16APon. 14:00Fábry
2018/2019letoZIKG-16APon. 14:50Fábry

Softvér


Office 365 pre študentov zadarmo!
Univerzita Komenského v Bratislave poskytuje svojím študentom produkt Office 365 Education, od spoločnosti Microsoft, zadarmo.
Ďalšie informácie a potrebné inštrukcie nájdete na stránke univerzity.

Obsah predmetu (sylaby)

 • Práca so súbormi a adresármi
  • vytváranie adresára a súborov
  • kopírovanie, presúvanie a mazanie
  • komprimovanie súborov do zip a rar
 • WORD
  • nastavenie strany (okraje, formát,…)
  • písanie textu (font, farba, veľkosť,…)
  • formátovanie textu (font, farba, veľkosť,…)
  • formátovanie odseku (odsadenie, zarovnanie,…)
  • odrážky a číslovanie
  • štýly (používanie, vytváranie a editovanie)
  • automatický obsah
  • tvorba vzorcov
  • kreslenie
  • vyhľadávanie a nahrádzanie slov
 • EXCEL
  • vytváranie tabuľky (hlavička, údaje)
  • editovanie tabuľky (zarovnanie, veľkosť, font,…)
  • formát bunky (ohraničenie, zlúčenie)
  • výpočty
  • funkcie (matematické, dátumové, textové, logické)
  • grafy
  • zoradenie a filtrovanie
  • makrá
 • POWERPOINT
  • vytváranie prezentácií
  • motívy
  • vkladanie obrázkov
  • Animačné efekty prichádzajúce, existujúce, odchádzajúce, trasy pohybu
  • Skrývanie snímok
 • ACCESS
  • vytváranie tabuľky (priame zadávanie údajov, návrhové zobrazenie, import z Excelu)
  • vytváranie dopytov (návrh, sprievodca)
  • Rôzne druhy dopytov (výberový vytvárací, pripájací, aktualizačný, odstraňovací)
  • výpočty
  • Zoraďovanie údajov
  • Databázové vzťahy
  • Zostavy, formuláre

Literatúra

 • Kateřina Pírková: Microsoft Office Word 2007 Computer Press, 2007
 • Milan Brož: Microsoft Office Excel 2007 Computer Press, 2008
 • Mojmír Král, Ivo Magera: Microsoft Office PowerPoint 2007 Computer Press, 2007
 • Michaela Seghmanová: Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Aleš Kruczek: Microsoft Office Access 2007 Computer Press, 2007

Náplň jednotlivých cvičení zimného semestra

Por.č.DátumNáplň cvičeniaSúbory na výukuZadaniaOdovzdať do
1.24.09.Úvod (oboznámenie sa s obsahom predmetu, podmienkami hodnotenia, stanovenie rozvrhu, uvedenie literatúry), práca so súbormi (kopírovanie, vytváranie adresárov, mazanie, presúvanie, archivovanie)prezentácia
--
2.01.10.Textový procesor (formát strany, písmo a jeho atribúty, zlamovanie textu, štýly, polia, automatický obsah, register)prezentáciazadanie 1 - WORD Užitočné skratky7.10.2018 23:59 Ukážka wordu
3.08.10.Textový procesor (špeciálne témy), tabuľkový kalkulátor (úvod)cvičenie 3zadanie 2 - EXCEL_0114.10.2018
4.22.10.Tabuľkový kalkulátor (práca s grafmi)cvičenie 4zadanie 4 - EXCEL_0228.10.2018
5.12.11.Tabuľkový kalkulátor (filtre a triedenie, goniometria a logické funkcie, chybové hlásenia v Exceli)cvičenie 5--
6.19.11.Oprava zadaní 1 a 3Zadanie 1
Zadanie 3
--
7.26.11.Zápočet-Zápočet-
8.03.12.Opravný zápočet-Opravný zápočet-
10.10.12.SKÚŠKA-SKÚŠKA
11.7.1.2019Opravná skúška 1-OPRAVA 1
11.7.1.2019Opravná skúška 2-OPRAVA 2

Náplň jednotlivých cvičení letného semestra

Por.č.DátumNáplň cvičeniaŠtudijné materálySúbory k cvičeniam
1.19.02.Úvod (oboznámenie sa s obsahom predmetu, podmienkami hodnotenia, stanovenie rozvrhu, uvedenie literatúry)-
2.05.03.Práca s MS PowerPoint 2007 (snímka, vkladanie a formátovanie textu, grafické objekty)-
3.12.03.Práca s MS PowerPoint 2007 (motívy, animačné efekty, časovanie)
4.19.03Prezentácie študentov 1 (Bango, Guťanová, Marsal, Pančík)--
5.26.03.Prezentácie študentov 2 (Babjár, Marko, Reľovská)--
6.09.04.ZÁPOČET EXCEL-
7.16.04.Úvod do práce s databázami, oboznámenie sa s nástrojom Microsoft Office Access 2007-
8.23.04.Práca s MS Access 2007 (tvorba tabuliek, zadávanie a import údajov)
9.30.04.Práca s MS Access 2007 (relácie medzi tabuľkami, dopyty)
10.07.05.Práca s MS Access 2007 (tvorba formuláru, tvorba zostavy)-
XX.?Zápočtový test--

Hodnotenie

Na úspešné zvládnutie predmetu je potrebné uspieť pri riešení úloh v zápočtovom týždni a hodnotiť sa bude aj účasť na cvičeniach počas semestra.

Na zvládnutie úloh budú potrebné nasledujúce vedomosti/zručnosti:

 • Práca so súbormi a adresármi programami (všeobecne), internetom
  • vytvoriť adresár, vytvoriť textový súbor, spustiť ľubovoľný program *
  • kopírovanť súbor(y), presúvať súbor(y), odstraňovať súbor(y) (odkiaľkoľvek kamkoľvek) *
  • vytvoriť komprimovaný archív zip (rar), rozbaliť archív zip (rar) *
  • vedieť stiahnuť a uložiť súbor z danej internetovej adresy *
  • poslať e-mail s prílohou *
 • Práca s textovým procesorom
  • nastavenie strany (okraje, formát,…)
  • písanie textu (písmo, farba, veľkosť,…)
  • formátovanie textu (písmo, farba, veľkosť,…)
  • formátovanie odseku (odsadenie, zarovnanie,…)
  • odrážky a číslovanie
  • štýly (používanie, vytváranie a editovanie)
  • automatický obsah
  • vediť prepísať do Wordu (alebo OpenOffice Writera) ľubovoľný vzorec
  • kreslenie schém
  • vyhľadávanie a nahrádzanie slov
 • Tabuľkový kalkulátor
  • vytváranie tabuľky (hlavička, údaje)
  • formát bunky (ohraničenie, zlúčenie, zarovnanie, veľkosť, písmo, farba,…)
  • výpočty
  • funkcie (matematické, dátumové, textové, logické)
  • grafy (vytvoriť z tabuľky graf, upraviť jeho vzhľad – osi, popisy osí, legenda,…)
  • zoradenie a filtrovanie
  • makrá vo VisualBasic skripte
   • vedieť vytvoriť vlastnú funkciu
   • vedieť cez makro zmeniť formátovanie buniek
   • vedieť popísať/porozumieť (existujúcemu) programu vo VisualBasicu (len rámcovo)
 • Prezentačný nástroj
  • vedieť vytvoriť prezentáciu (titulná strana/ostatné strany) obsahujúcu texty, grafiku, tabuľky, grafy
  • vedieť postup pri tvorbe prezentácie (hlavné zásady tvorby prezentácie)
 • Databázový nástroj
  • vedieť vytvoriť prázdnu databázu a v nej založiť tabuľky
  • vedieť vkladať hodnoty do tabuliek, robiť z nich výbery pomocou kritérií, zoradovať údaje
  • vedieť vytvárať záverečné zostavy a formuláre

Zručnosti označené hviezdičkou (*) sa považujú za elementárne (bez nich nie je možné naučít sa/porozumieť čomukoľvek ďalšiemu), preto v prípade ich nezvládnutia nebude udelený zápočet (bude treba preskúšanie zopakovať v priebehu januára).

Kontakt (vyučujúci)

Jozef Fábry
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-23
e-mail: fabry24@uniba.sk

Vlado Pelech
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-23
e-mail: pelechv@fns.uniba.sk

Tatiana Harciníková
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-23
e-mail: harcinikova@fns.uniba.sk