Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL1

Kartografické listy, 1993, 1

 

Obálka a ostatné strany

Lenko, D. (1993). K histórii vzniku a inštitucionálneho usporiadania kartografie na Slovensku. Kartografické listy, 1, 7-18.
abstrakt   

Špaček, Š. (1993). Digitálna báza geografických dát v kartografickom systéme. Kartografické listy, 1, 19-25.
abstrakt   

Pravda, J. (1993). Jazyková koncepcia mapy, jej vývoj a súčasný stav. Kartografické listy, 1, 27-36.
abstrakt   

Nižňanský, B. (1993). Mentálne schopnosti vo vzťahu ku krajine a mape. Kartografické listy, 1, 37-45.
abstrakt   

Vaľko, J. (1993). Aplikácia presnej matematickej metódy transformácií v kartografii. Kartografické listy, 1, 47-55.
abstrakt   

Makarová, E. (1993). Niekoľko poznámok k problematike skreslenia na mape. Kartografické listy, 1, 57-67.
abstrakt   

Bízek, R., Hájek, M. (1993). K presnosti a využitiu digitálnych priestorových dát z topografických podkladov. Kartografické listy, 1, 69-78.
abstrakt   

Šúbert, A. (1993). Štatistická analýza denzitometrických hodnôt farebných škál na mapách. Kartografické listy, 1, 79-90.
abstrakt   

Feranec, J. (1993). Využívanie kozmických údajov DPZ v oblasti tvorby tematických máp - súčasný stav. Kartografické listy, 1, 91-96.
abstrakt   

Hájek, M., Mitášová, I. (1993). Kartografické modelovanie a spracovanie obrazových údajov. Kartografické listy, 1, 97-106.
abstrakt   

Hofierka, J. (1993). Geometrická analýza povrchov (2D) a objemov (3D) ako nastroj pre skúmanie dynamických javov prírodnej krajiny v rámci 3D geoinformačných systémov. Kartografické listy, 1, 107-112.
abstrakt   

Kusendová, D., Kamenský, M. (1993). Spolupráca pri tvorbe digitálnej bázy údajov IS MONTAN. Kartografické listy, 1, 113-117.
abstrakt   

Mičietová, E. (1993). Analýza priestorovej štruktúry demografických prvkov v prostredí GIS-u. Kartografické listy, 1, 119-122.
abstrakt   

Jenčo, M., Kusendová, D. (1993). Výberová digitalizácia máp. Kartografické listy, 1, 123-127.
abstrakt