Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL15

Kartografické listy, 2007, 15

ISBN 80-89060-10-8

 

Obálka a ostatné strany

Baranová, M., Čada, V., Čerba, O. (2007). Kartografická část Atlasu mezinárodních vztahů. Kartografické listy, 15, 5-12.  (česky)
abstrakt   

Bláha, J. D. (2007). Možnosti kreativity kartografa v současné kartografické tvorbě. Kartografické listy, 15, 13-24.  (česky)
abstrakt   

Čada, V. (2007). Digitální katastrální mapy z pohledu funkce státního mapového díla. Kartografické listy, 15, 25-33.  (česky)
abstrakt   

Čechurová, M., Veverka, B. (2007). Software MATKART – současný stav a vývojové trendy. Kartografické listy, 15, 34-40.  (česky)
abstrakt   

Friedmannová, L., Staněk, K., Konečný, M. (2007). Adaptabilní mapy pro krizový management. Kartografické listy, 15, 41-50.  (česky)
abstrakt   

Krejčí, J., Cajthaml, J. (2007). Müllerovy mapy českých zemí, jejich digitalizace a zpracování pro internetovou vizualizaci. Kartografické listy, 15, 51-59.  (česky)
abstrakt   

Kusendová, D., Majo, J. (2007). Projekt atlasu s historicko-religióznou tematikou. Kartografické listy, 15, 60-68.
abstrakt   

Lieskovský, T., König, T. (2007). Spracovanie archeologických údajov z nálezísk Dolného Považia v prostredí GIS. Kartografické listy, 15, 69-76.
abstrakt   

Miklošík, F. (2007). Problém efektivnosti aktualizace geografických datových bází. Kartografické listy, 15, 77-86.  (česky)
abstrakt   

Mikšovský, M., Zimová, R. (2007). Staré mapy Čech – vybrané aspekty kartografického jazyka. Kartografické listy, 15, 87-95.  (česky)
abstrakt   

Pasha, M. (2007). Mapy v mierke 1:25 000 – predstava integrácie a spoločných štandardov na príklade Albánska. Kartografické listy, 15, 96-105.  (anglicky)
abstrakt   

Pravda, J. (2007). Mapy v Atlase obyvateľstva Slovenska. Kartografické listy, 15, 106-115.
abstrakt   

Talhofer, V. (2007). Současné trendy ve výuce kartografie a geoinformatiky na Univerzitě Obrany v Brně. Kartografické listy, 15, 116-120.  (česky)
abstrakt   

Žigo, P., Chochol, M. (2007). Počítačové mapovanie nárečí v Slovanskom jazykovom atlase. Kartografické listy, 15, 121-126.
abstrakt